text.skipToContent text.skipToNavigation

Minyatür tasarımda montaj teknolojisi

Minyatür tasarım için montaj teknolojisi, küçük 1K serisinin ve diğer wenglor ürünlerinin gereksinimlerine özel olarak uyarlanmıştır ve dar yer koşullarına sahip sistemlere montaj yapılmasına olanak sağlar. Minyatür montaj teknolojisi, gereksinime göre özel olarak kombine edilebilen çok parçalı bir sistemden oluşur. Son derece hafif olan sabitleme profilinin ölçüleri 10 × 10 mm’dir ve her dört tarafında da T kanalı vardır. Sensörler ve diğer ürünler, farklı sabitleme türleriyle doğrudan sabitleme profilinin üzerine veya hemen yanına 360° hizalama için bir adaptör plakası üzerine monte edilebilir.

Kompakt tasarım ve maksimum esneklik

  • Sensör, minyatür sabitleme profilinin doğrudan üzerine veya yanına monte edilmiştir
  • Mercimek başlı cıvatalar silindir kapağı cıvatalarının aksine yassıdır
  • Minyatür sabitleme sayesinde %50 yer tasarrufu

Kanalda temiz bir kablo yönlendirmesi

  • Sensörün kablosu mükemmel bir şekilde kanalın içine sıkıştırılabilir
  • Kabloların kablo bağlarıyla bağlanması gerekmez
  • Asılı ve gevşek kablolar yok

Yuvarlak çubuklarla kombine edilebilir

  • Sıkma kelepçeleri, 12 yuvarlak profil çubuğunu ve sabitleme profilini sabitler veya bağlar
  • ZBSY001 ve ZBSY003 sıkıştırma kelepçeleri, çubuk profil tutucu olarak işlev görür ve büyük alüminyum profillere sabitleme profillerinin ve yuvarlak çubukların adapte edilmesi için uygundur
  • ZBSY002 sıkıştırma kelepçesi, yuvarlak profil çubukları ve sabitleme profilini dikey olarak birbirine bağlar

Minyatür tasarımın hizalama ve sabitleme olanakları

Minyatür tasarım özel olarak birleştirilebilir ve üç serbestlik derecesi ile kombine edilebilir. Daha fazla serbestlik dereceleri ve hizalama olanakları için başka ürünler de kullanılabilir.

(Doğrudan) sabitleme profiline sabitleme

Sensör, sabitleme profiline monte edilir ve dikey olarak kaydırılabilir. Sensör, sabitleme profiline doğrudan montaj için ya kanal vidaları ve kontra somunları ile ya da kanal somunları ve mercimek başlı cıvatalar ile sabitlenebilir. Alternatif olarak, sensörü kanal somunlu bir adaptör plakasıyla da sabitleyebilirsiniz.

360° dikey dönüş için sabitleme sistemi

Sensörler ve diğer ürünler ZBPW202 sabitleme profilinin dört tarafına da sabitlenebilir. Sabitleme işlemi ya kanal cıvataları ve kontra somunlar, kanal somunları ve mercimek başlı cıvatalar ile ya da kanal somunlu bir adaptör plakası üzerinden gerçekleşir.

360° dönüş için adaptör plakalı sabitleme sistemi

Sensörler ve diğer aksesuarlar bir adaptör plakası ile dört tarafa monte edilebilir ve esnek bir şekilde hizalanabilir. Bu bağlantı, ürünlerin dikey ve yatay 360°’lik olarak hizalanmasını sağlar.

Minyatür tasarımın uygulama çeşitliliği

Aşağı bakan bir sensörün sabitlenmesi

Kelepçe, büyük bir sabitleme profili ile küçük bir sabitleme profili arasında bağlantı parçası olarak kullanılabilir. Sabitleme profili, çok hafif olduğundan ve kablo oluğa yerleştirilebildiğinden sistemin üzerinden aşağı bakacak şekilde konumlandırılmış sensörlerle yapılan uygulamalar için özellikle uygundur. Sensör, kanal somunları ve mercimek başlı cıvatalar yardımıyla kolayca ve kompakt bir şekilde sabitleme profiline monte edilebilir.

Sensörlerin mükemmel bir şekilde ayarlanması için 360° hizalama

Yuvarlatılmış sabitleme profili ve adaptör plakalı sabitleme sistemi ile birlikte sabitleme sistemi, üç serbestlik derecesinde maksimum esneklik sunar. 1K tasarımın doğrudan sabitleme profiline monte edilen ince adaptör plakasına sabitlenmesi sayesinde kendi ekseni etrafında döndürmek mümkündür.
Sabitleme sisteminin ZBSY004 sıkıştırma kelepçesi ile kombinasyonu, sensörün açısını değiştirmeden paralel olarak kaydırılmasına olanak sağlar. Daha ince sabitleme yuvarlak profil çubuklarla da kullanılabilir.

Minyatür sabitleme ürünlerine genel bakış

Ürün karşılaştırması