text.skipToContent text.skipToNavigation
wenglor sensoric groupdavranış kuralları

wenglor sensoric group
davranış kuralları

Müşteriler, çalışanlar ve kamuda yayılmış olan mükemmel itibar ve ürün ile hizmetlerin kalitesi wenglor’u, şeffaflık değerlerini ve etik ilkelerini yerine getirme noktasında sorumlu kılıyor. Bunlar wenglor sensoric group davranış kuralları altında beyan edilmiştir.

1 Ön söz

wenglor sensoric group, şirket sahibi tarafından yönetilen bir aile şirketi olarak uzun yıllardır sürekli büyüyor ve yenilikçi ürünleri sayesinde de hem müşteriler, iş ortakları ve kamuda hem de kendi çalışanları arasında mükemmel bir üne sahip olmanın gururunu yaşamaktadır. Bunu korumak şirketin merkezi bir hedefidir. Marka ve onun esası olan “wenglor – the innovative family” düşünce ve davranışla ilgili önemli unsurları içerir. Bu sadece ekonomik faktörlerle değil, aynı zamanda sosyal ve etik olarak kabul edilebilir ve yasalara uygun ilkeler ile de belirlenmiştir.

Bu davranış kurallarıyla wenglor sensoric group, ekonomik ve sosyal açıdan adil bir birlikteliğe olanak sağlayan ve aşağıda açıklanan taleplerle ve kurallarla öne çıkmaktadır. Burada odak noktasında olan sosyal sorumluluk, adalet, yolsuzluk, veri güvenliği veya iş güvenliği gibi konular modern toplumumuzun da giderek daha hassaslaştığı konulardır. Davranış kuralları, her bir wenglor çalışanı için sorumluluk yükleyen bir direktiftir. Buna aykırı davranışlara müsamaha edilmez ve geçerli kanun hükümleri çerçevesinde tutarlı bir şekilde kovuşturulur ve gereken işlemler yapılır.

2 Davranış kuralları

Sorumlu ve hukuka uygun davranış, uzun vadeli şirket başarımızın temelini oluşturur.

wenglor sensoric group tüm çalışanları (kısaca: wenglor) geçerli yasalara ve uluslararası olarak geçerli davranış direktiflerine uyulmasından bireysel olarak sorumludur. Bu nedenle tüm çalışanlardan bu direktifin içeriği hakkında bilgi edinmeleri beklenmektedir. Bu düzenlemelere uyulması, şirketin kamu önündeki görünümünü belirlemektedir ve ürünlerimize olan güveni artırmaktadır.

Özellikle wenglor yöneticileri kendi sorumluluk alanları içinde yasal şartlara ve bu davranış kurallarının prensiplerine riayet edilmesini sağlar. Bu nedenle, çalışanlarını bu düzenlemelerin içeriği ve anlamı hakkında bilgilendirmekle, onları bilinçlendirmekle ve düzenlemelere uyulduğunu kontrol etmekle yükümlülerdir. Bunun dışında, müşteri ve tedarikçi seçiminde potansiyel iş ortaklarının da bu düzenlemelere uymaları bir ön koşuldur.

Hukuki ihlaller şirketimiz için ciddi dezavantajlara yol açabilir. Olası örnekler para cezaları ve tazminat talepleridir. wenglor, ek olarak itibar hasarları nedeniyle de kayda değer oranda zayıflayabilir. Çoğu zaman, bir yasal ihlal ihtimalinin var olması bile müşteri veya iş ortağının tutumunu etkilemek için yeterlidir.

wenglor, bu sebeplerden dolayı dahili direktiflere ve yasal gerekliliklere aykırı tutumu asla kabul etmez ve bunu bir çalışanın hiyerarşik konumundan bağımsız olarak takip eder. Bu nedenle çalışanların suç oluşturan yasal ihlalleri iş hukukuyla ilgili yaptırımlara neden olarak iş akdinin sona ermesine kadar varabilir. Hukuki ihlallerden dolayı hasarlar meydana geldiğinde bu durum çalışanın da ek olarak kişisel sorumluluğa sahip olmasına yol açabilir. Ayrıca mahkemeler veya resmi makamlar tarafından verilen cezaları veya para cezaları da söz konusu olabilir.

wenglor, şubeleriyle 20’nin üzerindeki ülkede faaliyet gösterip temsil edilmektedir. Bu bağlamda küresel faaliyetler, farklı ülkelere özgü ve uluslararası yasal gerekliliklere tabidir. Ancak bu direktifte belirtilen talimatlar, tüm dünyada wenglor grubunun tüm lokasyonları ve şirket departmanları için geçerlidir.

Belirtilen düzenlemelerin belirlenmesi sırasında, her zaman wenglor’un yenilikçi, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir aile şirketi olduğu dikkate alınmıştır.
wenglor, adil ve serbest rekabet ilkelerini kısıtlamadan tanıyor.

Şirket hedefleri sadece performans prensibine göre ve geçerli rekabet kurallarını dikkate alarak takip edilir. Bu nedenle wenglor, rakiplerle, iş ortaklarıyla ve müşterilerle etkileşimde daima kartel yasalarına uygun davranır. Bu sebeple tüm çalışanlar ilgili kartel yasası ve rekabet hukuku hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Kartel yasasının ihlal edilmesi, örneğin para cezası, kazanç kaybı, para cezası veya hapis cezası gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.
​​​​​​​
Özellikle rekabeti sınırlandıran anlaşmalara kesinlikle taviz verilmez. wenglor, sadece ürünlerin satışı değil, geliştirme ve ön malzemelerin temini sırasında da diğer tedarikçilerle rekabet halindedir. Her durumda en önemli kartel yasası kuralı, rakiplerle pazara özgü bir anlaşma yapılmamasıdır. Burada bir ihlalin görünümünden bile kaçınılmalıdır. Özellikle rakip şirketlerle temas halinde olunan fuarlara ve sektör buluşmalarına dikkat edilmelidir.
wenglor, rüşvet ve yolsuzluğa karşı büyük bir kararlılıkla mücadele eder.

Yolsuzluk adil rekabeti tehlikeye atmaktadır ve dünya çapında bir sorun oluşturmaktadır. wenglor, çalışanlarında ve iş ortaklarında, izin verilmeyen nitelikteki bir etkileme olarak algılanabilecek hiçbir türden rüşvete veya eyleme tahammül etmemektedir.

Tüm çalışanlara ticari ilişkilerde, iş akışlarının izin verilmeyen şekilde etkilemesi amacıyla gerçekleştirilen veya bu şekilde algılanabilecek olan avantajların talep edilmesi, kabul edilmesi veya verilmesi kesin olarak yasaklanmıştır. Aynı durum yakın kişilere, örneğin aile üyelerine veya yakın dostlara verilen hediyeler için de geçerlidir.

Yolsuzluk genellikle çıkar çatışmalarından, yani kişisel çıkarların ve mesleki faaliyetlerin temasından kaynaklanır. Bu nedenle ticari kararların kişisel veya özel menfaatlerden etkilenmemesi gerekir. Kararlar sadece objektif kriterlere göre verilir, örn. kalite, fiyat veya güvenilirlik ve şirketin çıkarları esas alınır.

Yolsuzluğun önlenmesindeki iki temel faktör şeffaflık ve güvenilirliktir. Her bir ticari işlemde bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sırada hem dahili hem de harici veri kayıtları gerçek, doğru ve eksiksiz olmalıdır.
wenglor, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik yasal yükümlülüklere sıkı sıkıya uymaktadır.

Kara para aklanmasının önlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklere uyuyor ve kara para aklama faaliyetlerine asla dahil olmuyoruz. Tüm çalışanlar olağan dışı finansal işlemleri, özellikle de kara para aklama şüphesi uyandırabilecek nakit işlemler de dahil olmak üzere, şüphe durumunda şirket merkezinin CFO’suna derhal bildirmekle yükümlüdür.
wenglor, uygunsuz yüksek bir değere sahip hediyelerin kabul edilmesini reddediyor.

Genel olarak günlük iş hayatında bir iş ortağından çeşitli küçük jestler veya hediyeler almak yaygın bir uygulamadır. Burada, genel ticari ilişkilerde olağan kabul edilen ve düşük bir maddi değere sahip olan hediyeler söz konusuysa, bunlar kabul edilebilir. Hediye veya söz konusu hizmet normal kapsam dışındaysa çalışan bunu almayı ret etmelidir.

Çalışanlar hediyeler vasıtasıyla işle ilgili durumlarda yersiz kararlar almaya yönlendirilmeye fırsat vermemelidir.
wenglor tutarlı bir şekilde geçerli veri koruma düzenlemelerine uymaktadır.

wenglor, hassas bilgilerin ve ticari sırların uygun şekilde korunmasına ve yetkisiz olarak aktarılmamasına dikkat ediyor. Bu nedenle çalışanlar bu tür verileri gizli tutmakla yükümlüdür. İş ortaklarımızın ve rakiplerimizin ticari sırlarına da aynı ölçüde dikkat ediyoruz.

Tüm iş süreçlerinde, geçerli yasal gereklilikler göz önünde bulundurularak kişisel hakların korunması sağlanır. Kişisel bilgiler sadece, yasal olarak izin verilmişse ve/veya ilgili kişinin bu konuda onay vermiş olması halinde elde edilir, işlenir veya kullanılır.

BT sistemlerinin kullanılabilirliği ve gizliliği de son derece önemlidir. Bu bağlamda, kişisel ve ticari veriler, geçerli ulusal yasalar da dikkate alınarak, mevcut olan tüm araçlarla korunur.
wenglor, güçlü değerleri temel alır: Güvenilirlik ve dürüstlük, inandırıcılık ve bütünlük.

Şirketin çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, devlet kuruluşları ve kamu oyuna iş süreçleri hakkında açık ve gerçeğe uygun raporlamaya ve iletişime önem veriyoruz. Her çalışan, hem dahili hem de harici raporların, kayıtların ve diğer şirket grubu wenglor sensoric group belgelerinin geçerli yasal kurallara uygun olarak oluşturulmasına ve böylece her zaman eksiksiz, gerçeğe uygun ve zamanında gerçekleştirilmesine dikkat eder.
Dünya çapında faaliyet gösterilmesi ve yeni pazarlara giriş yapılması sebebiyle dış ticaret, vergi ve gümrük yasalarının çeşitli yasal kurallarına uyulmalıdır.

Vergi ve gümrük yasalarından kaynaklanan kuralların dikkate alınması müşterilerimiz ve finans kuruluşları nezdinde bizlere duyulan güven artmaktadır. Herhangi bir düzensizlik olursa wenglor için önemli ölçüde finansal hasarlar ve bir itibar kaybı oluşabilir ve bu durumdan sorumlu çalışan da kendisi açısından olumsuz sonuçlar hesaba katmak durumda kalabilir.

wenglor, vergi ve gümrük yükümlülüklerinin yerine getirilmesine büyük bir önem veriyor ve böylece wenglor’un ulusal ile uluslararası yasal hükümlere uyduğunu açıkça beyan ediyor.
​​​​​​​
Dahili süreçler, ilgili wenglor şirketi tarafından ödenmesi gereken vergiler ve gümrük yükümlülükleri eksiksiz, doğru ve zamanında tespit edilebilecek ve yetkili finansal kurumlara ödenecek şekilde tasarlanmalıdır. Vergi ve gümrük düzenlemelerine ilişkin her türlü ihlal belirtisi, vergi ve gümrük birimindeki alanındaki ilgili kişilere bildirilmelidir.
Hassas bilgiler ve ticari sırlar korunmalıdır.

wenglor ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi için özellikle yenilikler temel oluşturduğundan, bunlar mümkün olan en iyi şekilde taklit edilmeye karşı korunmalıdır. wenglor, bunun için inovasyon korumasının yasal olanaklarını örneğin patentler veya marka gibi ticari koruma haklarından yararlanır.

Tedarikçiler, geliştirme iş ortakları veya diğer iş ortaklarıyla iş birliği yaparken gizli bilgilerin, bilgi birikiminin ve ticari sırların korunması son derece önemlidir. Bu bağlamda özellikle elektronik ağlarda bilgi alışverişi yapılırken dikkat edilmelidir. Bilgilerin önemine bağlı olarak gizlilik sözleşmeleri gibi ek güvenlik önlemleri alınmalıdır. wenglor, harici bilgileri ise sadece yasal olarak izin verilmişse veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan biliniyorsa kullanır. Üçüncü taraflara ait ticari koruma haklarına saygı duyulmalıdır ve sadece telif hakkı sahibinin onayıyla kullanılabilir.

Bunun dışında çalışanlar ayrıca işletme mülkiyetlerinin korunmasından da sorumludur. Çalışma gereçleri veya şirketin diğer araçları prensip olarak sadece şirket amaçları için kullanılabilir. Bunlar kayıp, hırsızlık, hasar ve kötüye kullanıma karşı korunmalıdır.

Başka bir nokta da firmanın önemli bir unsurunu oluşturan elektronik veri işlemleridir. Tüm çalışanlar BT tarafından belirtilen güvenlik kurallarına uymakla ve bunlara uyulması için aktif olarak destek olmakla yükümlüdür.
Çalışanların çok yönlülüğü ve benzersizliği, wenglor’un inovasyon gücünü harekete geçiren motor niteliğindedir.

wenglor, çalışanlar arasında ve iş ortakları ile yürütülen iletişimde saygı, güven, tolerans ve adaletin ön planda tutulduğu bir çalışma ilişkisine önem vermektedir. Bu sırada her bir kişinin onuruna, özel alanına ve kişiliğine daima saygı duyulur.
wenglor grubu içindeki her bir çalışma hizmeti, gönüllü olarak sunulmalıdır. Bu nedenle her türlü zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği reddedilir. Devlet düzenlemelerine göre istihdam etme için asgari yaş her zaman dikkate alınır.

Ayrıca hiç kimse etnik kökeni, ırkı, cilt rengi, uyruğu, cinsiyeti, dini veya dünya görüşü, engellilik durumu, yaşı, cinsel yönelimi veya yasal olarak korunan diğer özelliklerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemez, avantajlar sağlanamaz veya rahatsız edilemez. Bu durum yeni çalışanların işe alınması, iş akdi devam eden çalışanlar için ve çalışanların mesleki gelişimi için geçerlidir. Bunun için sadece ve sadece performans, kişilik, beceri ve uygunluk belirleyicidir.

Cinsel taciz ve iş yerinde diğer türden her türlü taciz yasaktır. Bu sırada, tacizde bulunan kişinin davranışlarını kabul edilebilir bulması veya etkilenen kişinin kendini tacizden kurtarma imkanın olması önemli değildir.

Tüm bunların yanında wenglor çevre için de sorumluluk üstlenir. Kalıcı bir başarı için ön koşul sürdürülebilir bir ekonomidir. Bu nedenle, ürünün kullanım ömrü süresince çevresel mevzuata uyulması gereklidir.
İş yerinde güvenlik ve sağlığın korunması bizim için en yüksek önceliğe sahiptir.

wenglor, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için geçerli yasal düzenlemeleri ve standartları dikkate almaktadır. Sağlığın tehlikeye atılmasını önlemek için çalışanların iş güvenliği ve sağlığının korunması ile ilgili yasal düzenlemeleri ve dahili yönetmelikleri uygulaması zorunludur.

Yöneticilerin bu noktada örnek olma fonksiyonunu üstlenmesi gerekmektedir. Bunun dışında bir makinede çalışan çalışanların dikkatli bir şekilde seçilmesi ve eğitilmesini sağlamalıdırlar.

wenglor; çevreye uyumlu ürün tasarımı için kendini adamış, çevresel etkisini azaltma, enerji ve çevre performansını sürekli iyileştirme ve örnek olacak şekilde geliştirmeye yönelik prensipleri esas almaktadır.
wenglor sensoric group bilindik ofis ortamı dışındaki, örneğin üretim gibi, iş yerleri bulunan tüm lokasyonlarında bir çalışan, iş güvenliğinin sağlanması ve bu alanda sağlığın korunmasından sorumlu olmalıdır.

Mesleki görevlerini fiziksel ve psikolojik yetkinlikleri ile yerine getirebilmelidir.
Her bir çalışan adil bir ücret alır.
​​​​​​​

Ücret her çalışanın mesleki performansını esas alır. Verilen ücret hiçbir zaman yasal asgari ücretin altında olmamalıdır ve temel ihtiyaçların karşılanması için yeterli olmalıdır. Ücretlendirme ve diğer bileşenler en azından ilgili ulusal ve yerel seviyeye uygundur ve ilgili ekonomik bölgenin veya ilgili bölgedeki asgari ücrete ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alır.

3 Mesaj ve uyarılar

Her çalışan bu davranış kurallarına uymakla yükümlüdür. Zarar verici davranışlardan korunmak, ekonomik suçların önlenmesi ve tüm çalışanların korunması için her bir çalışan ayrıca suçları, yanlışlıkları ve riskleri şirket içinde bildirilmekle yükümlüdür. Bunun için her zamanki raporlama yolları (amir, personel departmanı veya doğrudan yetkili kişi) kullanılabilir. wenglor, tüm uyarıları titizlikle inceler ve gerekli olması halinde sorunu gidermek adına tüm önlemleri alır.
​​​​​​​
Davranış kurallarına ve geçerli yasal gerekliklere aykırı davranışlar ve ihlaller tolere edilmez. Gerekli tedbirlerin alınması sırasında Ölçülülük prensibi takip edilir. Her münferit durumda, hangi sonuçların uygun, münasip ve gerekli olduğu kontrol edilir. Suç oluşturan hukuki ihlaller, ilgili hatalı davranışlara bağlı olarak iş hukukuyla ilgili yaptırımlara neden olabilir ve iş ilişkisinin sona erdirilmesine kadar varabilir (bkz. Bölüm 2.1 Çalışanların sorumluluğu).

​​​​​​​Daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla, bu düzenlemeler çerçevesinde cinsiyetten bağımsız (örn. erkek çalışan/kadın çalışan/çeşitli) bir ifade şekli tercih edilmiştir. İlgili kavramlar, tüm cinsiyetler için eşit muamele kapsamında geçerlidir. 
wenglor sensoric group davranış kuralları
wenglor sensoric group davranış kuralları (578 KB)

wenglor sensoric group davranış kuralları, şirketin yerine getirmesi gereken değerleri ve etik ilkeleri düzenler.

Ürün karşılaştırması