text.skipToContent text.skipToNavigation

wenglor sensoric group’ta sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma, günlük kararların alınmasında, ürün geliştirme çalışmaları ve kurumsal yönetimde önemli bir rol oynayan iki temel faktördür. wenglor, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmak için şimdiden çeşitli önlemler almaktadır.

Elektrik üretimi

FV sistemi ve birleşik ısı ve güç santrali üzerinden

Jeotermal enerji

isıtma ve soğutma için

İklim nötr olmak

2045 yılına kadar belirlediğimiz hedef budur

CO₂ tasarrufu

iş seyahatleri alanında

Sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte

wenglor, müşterilerin otomasyon süreçlerini gerçekleştirmelerine ve sektörü olumlu yönde değiştirmelerine yardımcı olan sensörler ve görüntü işleme teknolojileri için yenilikçi çözümler geliştiriyor. 1983 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana, daha iyi bir gelecek için ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu hedefe ulaşmak için çeşitli önlemler alıyoruz. Şirket çapındaki “weGreen – innovations for a better tomorrow” ilkesi, bu kapsamlı önlem paketiyle çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler için güçlü bir çevre bilinci sağlıyor.
Sürdürülebilirliğin 3 temel taşı olan ekonomi, çevre ve sosyal konular birbiriyle yakın ilişki içindedir ve sürdürülebilir bir geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynarlar. Bunu başarmak için ekolojik, ekonomik ve sosyal hedefler eşit ölçüde dikkate alınmalıdır. wenglor'da şirket felsefesinde bu 3 temel ilkenin yansımaları görülebilir ve tüm şirket bölümlerinde ve çalışanlar ve karar vericiler tarafından günlük faaliyetlerinde dikkate alınır.

Sürdürülebilir iş yönetimi

Yüksek teknolojili ve hızlı tempolu bir sektörde çalışıyoruz. wenglor sensoric group'un uzun vadeli varlığını güvence altına almak için her zaman yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Hedefimiz, müşterilerimize üretim endüstrisindeki çeşitli zorluklara yönelik olarak ürün çözümleri sunmaktır. Bunu, müşterilerimize çok çeşitli alanlarda ve sektörlerde kullanılmak üzere standart ürünler sunmak için onların potansiyel ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirleyerek başarıyoruz.wenglor, sensör ve görüntü işleme teknolojilerini Avrupa'da bulunan yedi farklı tesisinde üretiyor ve geliştiriyor: Tettnang (Almanya), Unterschleißheim (Almanya), Berlin (Almanya), Sibiu (Romanya), La Chevrolière (Fransa), Perth (İskoçya) ve Belgrad (Sırbistan). Ürünlerin ham maddeleri şirket tarafından temin edilir ve wenglor, üretim sürecinde kendi sensörlerini kullanır. Çeşitli departmanlar arasındaki yakın işbirliği, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin imal edilmesini sağlar. Uzman satış danışmanlarımız müşterilerimiz ile doğrudan iletişim halindedir ve böylece onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirler. Dünyanın farklı ülkelerindeki satış ofislerimiz sayesinde, müşterilerimize küresel anlamda daha iyi hizmet vermeye devam ediyoruz.

Çevreyi koruma

wenglor, ürün geliştirmeden üretime, nihai ürüne ve bunların satışına kadar kaynak tüketimini azaltmayı hedef olarak belirlemiştir. Sürdürülebilirlik bilinci sadece ürün geliştirme ve pazarlama aşamasında değil, aynı zamanda ofislerde, şirket restoranımız olan foundersClub’da ve wenglor binalarında da kararlar çevre bilinciyle alınır.

Kurumsal birimlerde sürdürülebilirlik önlemleri

Sosyal Sorumluluk

wenglor, güvenirliliğe önem veren, çalışanlarının sorumluluğunu üstlenen, müşterileri ve iş ortakları ile güven dolu karşılıklı ilişkilere değer veren ve bölgesel dernekleri sponsorluklar vererek destekleyen, ikinci nesil tarafından yönetilen bir aile şirketidir.

Toplum için wenglor

wenglor, toplumsal ilerlemeyi teşvik eder ve eğitim, çevre, kültür ve inovasyon alanlarında seçilmiş sosyal projelerde yer almaktadır. wenglor, üniversiteler, yüksek okullar ve enstitüler ile işbirliğinde veya yerel derneklerin veya kuruluşların yaptığı organizasyonlara sponsor olarak finansal destek veya malzeme desteği sağlar. Instagram kanalımızdan güncel bağış ve sponsorluk kampanyaları hakkında bilgi alın.

Şirket kurucusu Dieter Baur sayesinde, derneği ve çok yönlü projelerini düzenli olarak finanse ederek Lions Club’a aktif bir şekilde katılım sağlıyoruz. Lions Club; sosyal, sağlıkla ilgili ve kültürel zorlukların çözümünde insanları ve kuruluşları destekler.

İşveren olarak wenglor

Aile, wenglor için birçok açıdan büyük bir öneme sahiptir: “the innovative family”, karşılıklı saygı çerçevesinde etkileşim ve dünya çapındaki tüm wenglor çalışanları arasındak aile dayanışmasını temsil eder. Fikirler yeni inovasyonların temelidir, bu nedenle wenglor’da wenglor çalışanlarının fikirlerini ortaya koyabileceği “InnovationBox” (yenilik kutusu) uygulaması vardır.
İş yerindeki güvenlik ve kazaların önlenmesi, wenglor için en yüksek önceliğe sahiptir. wenglor, rahat bir çalışma ortamı sağlamak için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için geçerli yasal yönetmeliklere ve standartlara dikkat eder.

Şirketimizin sağlık des­te­ği geniş bir hizmet yelpazesini kapsar: İş sağlığı kapsamında önleyici kontroller, koruyucu aşı imkanı ve çeşitli spor kurslarından fizyoterapistler tarafından sağlanan profesyonel tedavi ve danışmanlığa, ayrıca sağlık ve iş-yaşam dengesi ile ergonomik iş yeri tasarımıyla ilgili çeşitli konularda verilen seminerler dizilerine kadar pek çok husus bu yelpazede yer alır.
Bir aile şirketi olarak wenglor, aile ve iş hayatının bir araya getirilmesine büyük önem vermektedir. Çalışanlar dijital iletişim kanallarından, çocuk bakımı için finansal destekten ve esnek çalışma saatleri modellerinden faydalanır. Bunun dışında wenglor, çalışanlarına gelecek açısından güvenli iş imkanları sunuyor ve eğitim, çevre, kültür ve inovasyon alanlarındaki sosyal projelerde yer alıyor.
wenglor, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimini teşvik eder ve teknik ve ticari eğitim meslekleri, ikili öğrenim dalları, stajlar ve fabrika öğrencisi çalışmalarından oluşan kapsamlı bir yelpaze sunar. Genç kızlar her yıl düzenlenen Girls’ Day’e katılma ve teknik meslekleri tanıma olanağına sahiptir.
wenglor çalışanları, yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olan eğitimlere ve ileri eğitimlere katılma imkanına sahiptirler. İleri eğitimler, çalışanların meslek içi yeterliliklerinin artırılmasına, şirket içi eğitimler ise mevcut uzmanlık becerilerini geliştirme amaçlarına hizmet eder.

Kadın bisiklet sürüyor
Orta ölçekli işletme grubundaki en iyi işverene sahip wenglor çalışanları her birey için gönüllü hizmetlerden yararlanıyor. Buna örneğin bisiklet ve e-bisiklet kiralama, mobil uzaktan çalışma ve online konferanslar ile bölgeden temin edilen taze malzemelerle hazırlanmış yemekler ve içecekler dahildir.

Sürdürülebilir Geliştirme Hedefleri

Birleşmiş Milletler, İklim ve Çevrenin korunması, kısıtlı kaynakların daha verimli kullanımı, insan haklarına saygı gösterme ve adil çalışma ve üretim koşullarını da içeren 2030 Gündemi kapsamında 17 sürdürülebilir gelişim hedefi belirlenmiştir. wenglor, sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanıyor ve bugünden wenglor için geçerli olan hedeflere yönelik olarak önlemler alıyor. wenglor, yenilikçi çözümler, ortaklıklar ve sosyal sorumluluk taahhüdü sayesinde bu gelişim hedeflerinin gerçekleştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor.
wenglor, çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt eder. Bunlar arasında psikolojik sağlığın ve kişisel gelişimin teşvik edilmesi ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması sayılabilir. Çeşitli spor olanakları, fizyoterapi ve şirket restoranında sağlıklı ve dengeli yemek servisi, çalışanların refahına katkıda bulunuyor.
İşe yeni başlayanlar için wenglor, teknik ve ticari eğitim mesleklerinden oluşan geniş bir yelpaze ve ikili eğitim programlarısunar. wenglor ayrıca her yıl ülke çapında düzenlenen Girls’ Day'e katılıyor ve beşinci sınıftan itibaren kızlara çok çeşitli teknik eğitim meslekleri hakkında heyecan verici bilgiler sunuyor.
Enerji açısından verimli ve çevre dostu – wenglor ürünleri akıllı kapatma tertibatları ve azaltılmış enerji tüketimlerine sahiptir ve bu özellikler bize ve müşterilerimize enerji tüketimini düşürmek ve değerli kaynakları korumak konusunda yardımcı olmaktadır. wenglor ayrıca binanın ısıtılması için yenilenebilir enerjilere güveniyor ve böylece temiz bir çevreye katkıda bulunuyor.
wenglor, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi hedefliyor ve üretim ve geliştirme tesislerindeki ve satış şubelerindeki çalışanlarını adil, insana yakışır çalışma koşulları ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sağlıyor.
Yenilikler, wenglor ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi için temel oluşturur. wenglor, müşteriye özel uygulamaların üstesinden gelebilmek için standart uygulamalar ve özel çözümlere yönelik yenilikçi çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesini teşvik ediyor.
wenglor ürünleri kaynakları korur, çevre dostudur ve enerji açısından verimlidir. Ayrıca ürünler, yüksek kalite ve uzun ömürlülük özellikleriyle de ön plana çıkmaktadır. Endüstriyel üretimin ve ürünlerin olumsuz etkileri bu sayede önlenir.
wenglor, temiz bir çevreye katkıda bulunmak için aktif olarak önlemler alır. Bu kapsamda elektrik üretimi büyük ölçüde yenilenebilir enerjiler üzerinden gerçekleştiriliyor ve çevrimiçi etkinlikler ve toplantılar sayesinde iş seyahatlerinde CO₂ tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca daha sürdürülebilir ambalajlara geçiş yapılmaktadır.
wenglor’da adalet büyük harflerle yazılır ve yenilikçi ailenin refahı birinci sırada gelir. Bu nedenle wenglor, doğrudan askeri veya silah teknolojisine yönelik amaçlara hizmet eden ürünlerin geliştirilmesine, üretimine veya satışına karşıdır.
Ürün karşılaştırması