text.skipToContent text.skipToNavigation
Veri gizliliği_başlık

Veri koruma

Bu sayfada, wenglor internet sitesine yönelik veri gizliliği beyanını bulabilirsiniz.

Giriş

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için mutluluk duyuyoruz. wenglor sensoric GmbH (bundan sonra “wenglor”, “biz” veya “bize”) kullanıcıların verilerinin güvenliği ve veri koruma yasalarının hükümlerine uyma konusuna büyük önem vermektedir. Kişisel bilgilerinizin web sitemizde işlenmesi ile ilgili olarak aşağıda size bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

Sorumlu Taraf ve Veri Koruma Görevlisi

Sorumlu taraf:
wenglor sensoric GmbH, wenglor Straße 3, 88069 Tettnang
Tel.: +49 7542 5399 0
E-posta: info(at)wenglor.com

Harici veri koruma sorumlusu:
DDSK GmbH
Stefan Fischerkeller
Tel.: +49 7542 949 21 0
E-posta: gdpr(at)wenglor.com

Terimler:
Bu veri gizliliği beyanında kullanılan teknik terimler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 4 altında tanımlandığı gibi anlaşılmalıdır.

Veri işleme ile ilgili bilgiler

Otomatik veri işleme (günlük dosyaları vb.)

Sayfamız, etkin bir kullanıcı bilgisi olmadan ziyaret edilebilir. Ancak web sitesi her açıldığında (sunucu günlük dosyaları), örneğin internet servis sağlayıcısının adı, kullanılan işletim sistemi, kullanıcının üzerinden bizi ziyaret ettiği web sitesi, ziyaret tarihi ve süresini veya talep ettiği dosya adını ve güvenlik nedeniyle, örn. web sitemize müdahalelerin algılanması, kullanılan cihazın IP adresini 7 gün süreyle otomatik olarak kaydederiz. Bu veriler yalnızca sunduğumuz teklifleri iyileştirmek için değerlendirilir ve kullanıcının kimliğine erişilmesine izin vermez. Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmez.
Verileri şu amaçlarla işliyor ve kullanıyoruz: Web sitemizin sunulması, web sitemizin iyileştirilmesi, hataların/arızaların önlenmesi ve algılanması ile web sitesinin kötüye kullanımı.

Yasal dayanağı: Mevzuat, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f)
Meşru çıkarlar: Web sitesinin işlevselliğinin, hatasız ve güvenli işletiminin sağlanması ve bu web sitesinin kullanıcıların taleplerine uygun olarak düzenlenmesi.
 

Consent Management Tool

Çevrim içi teklifimizde, çevrim içi hizmetlerimizin ziyaretçileri tarafından verilen rızayı, GDPR’nin gereksinimlerine uygun olarak kaydedebilmek ve yönetebilmek için bir rıza yönetimi süreci kullanıyoruz. Aynı zamanda, çevrim içi tekliflerimizi ziyaret eden ziyaretçiler bize bağlı hizmet aracılığıyla verilen rızaları ve tercihleri yönetebilir veya rızayı geri çekebilir.
Rıza durumu, sunucu tarafından ve/veya bir çerez (Opt-In çerezi) veya benzer bir teknoloji ile kaydedilir, böylece rıza kullanıcıya veya cihazına atanabilir. Ayrıca rıza beyanının ne zaman verildiği de tespit edilir.

Kategoriler Etkilenen kişiler: Consent Management Tool kullanan web sitesi ziyaretçileri
Kategoriler Veriler: Kullanıcı bilgileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriklere duyulan ilgi, erişim süreleri), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri)
İşlemenin amaçları: Sorumluluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, rıza yönetimi
Yasal dayanaklar: Yasal yükümlülük (Madde 6 Fıkra 1 Bent c) DSGVO, Madde 7 DSGVO ile bağlantılı)

Çerez ayarlarını yapın
 

Cookiefirst

Kullanılan hizmet: Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH, Amsterdam, Hollanda
Veri koruması: https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE
 

Çerez kullanımı (genel, çalışma şekli, Opt-Out linkler, vs.)

Web sitemize yapılan ziyareti cazip hale getirmek ve belirli fonksiyonların kullanımını sağlamak için web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerezlerin kullanımı, web sitemizi ziyaret etmenin mümkün olabildiğince rahat olmasını sağlamak ve DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f’ye dayalıdır. Çerezler, web sitesinin tüm kullanıcıları için giriş ve diğer kullanım bilgilerini kaydetmek ve çağırmak için kullanılan standart bir internet teknolojisidir. Çerezler, son cihaza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Web sitemizin, kullanıcının cihazına özel bir formatta görüntülenebilmesi için diğerlerinin yanında kullanıcı ayarlarını kaydetmemize olanak verirler. Kullandığımız çerezlerin bazıları tarayıcı oturumu sona erdikten sonra, yani tarayıcı kapatıldıktan sonra tekrar silinir (oturum çerezleri denen çerez türü). Diğer çerezler kullanıcının son cihazında kalır ve biz ya da iş ortaklarımız, bir sonraki ziyarette tarayıcıyı tekrar tanımamıza olanak verir (kalıcı çerezler denen çerezler).
Tarayıcı, kullanıcıya çerezlerin kullanımı hakkında bilgi verecek ve çerezlerin kabul edildiğini ya da belirli vakalarda kabul edilmesine ya da genel olarak çerezlerin ret edilmesine tek tek karar verebilecek şekilde ayarlanabilir. Ayrıca çerezler sonradan, web sitenin kullanıcının bilgisayarında kayıtlı bıraktığı verileri kaldırmak için de silinebilir. Çerezlerin devre dışı bırakılması (Opt-Out denir) web sitemizin işlevlerinde bazı sınırlamalara neden olabilir.

Etkilenen kişi kategorileri: Web sitesi ziyaretçileri, çevrim içi hizmet kullanıcıları
Opt-Out: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Safari: https://support.apple.com/de-de/HT201265
Yasal dayanaklar: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a); Meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f))
İlgili yasal dayanak, ilgili araçta somut olarak belirtilmiştir.
Meşru çıkarlar: Opt-In tercihlerinin kaydedilmesi, web sitesinin gösterimi, web sitesinin işlevselliğinin sağlanması, web sitesi varlığının tamamında kullanıcı durumunun korunması, sonraki web sitesi ziyaretçileri için yeniden tanıma, kullanıcı dostu çevrim içi teklifler, chat fonksiyonunun sağlanması
 

Çevrim içi pazarlama

Erişimimizi ve çevrim içi tekliflerimizin bilinirliğini sürekli olarak artırmak için kişisel verileri çevrim içi pazarlama kapsamında, özellikle de potansiyel ilgi alanları çerçevesinde ve pazarlama faaliyetlerimizin etkililiğini ölçme amacıyla işliyoruz.
Pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek ve potansiyel ilgi alanlarını tespit etmek için bu amaca hizmet eden bilgiler çerezlere kaydedilir veya benzer yöntemler kullanılır. Çerezlerde kayıtlı veriler arasında incelenen içerikler, ziyaret edilen çevrim içi faaliyetler, ayarlar ve kullanılan fonksiyonlar ile sistemler sayılabilir. Ancak açıklanan amaçlar için genel olarak kullanıcıların açık verileri işlenmez. Bu durumda veriler, kullanıcıların gerçek kimliği ne bize ne de kullanılan aracın sağlayıcısı tarafından bilinemeyecek şekilde değiştirilir. Bu sırada değiştirilen veriler çoğunlukla kullanıcı profillerine kaydedilir.
Kullanıcı profillerinin kaydedilmesi durumunda, aynı çevrim içi pazarlama yöntemini kullanan farklı çevrim içi tekliflerin ziyaret edilmesi durumunda veriler okunabilir, bunlara eklemeler yapılabilir ve çevrim içi pazarlama sağlayıcısının sunucusuna eklenebilir.
Reklam ilanlarımızın başarısını, çevrim içi pazarlama yöntemi sağlayıcısı tarafından bize temin edilen özet haline getirilmiş veriler (yani dönüşüm ölçümü) yardımıyla belirleyebiliriz. Bu dönüşüm ölçümleri çerçevesinde, bir pazarlama önleminin çevrim içi tekliflerimizin ziyareti sırasında ziyaretçi üzerinde bir satın alma kararını tetikleyip tetiklemediğini tespit edebiliriz. Bu değerlendirme, çevrim içi pazarlamamızın başarısının analiz edilmesini sağlar.

Etkilenen kişi kategorileri: Web sitesi ziyaretçileri, çevrim içi hizmet kullanıcıları, ilgililer, iletişim ortakları, iş ve sözleşme ortakları
Veri kategorileri: Kullanıcı verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriklere duyulan ilgi, erişim süreleri), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), yer bilgileri, iletişim bilgileri, içerik verileri (örn. metin bilgileri, fotoğraf grafikleri, videolar)
İşleme amacı: Pazarlama (kısmen ilgi esaslı ve davranışlara bağlı da olabilir), dönüştürme ölçümü, hedef grup oluşturma, tıklama takibi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve kampanyaların verimliliğinin artırılması
Yasal dayanaklar: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a); Meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f))
Meşru çıkarlar: Web sitesinin optimizasyonu ve geliştirilmesi, kazanç artışı, müşteri sadakati ve yeni müşteri kazanma
 

Google Etiket Yöneticisi

Kullanılan hizmet: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Veri gizliliği: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out linki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de veya https://myaccount.google.com/
Yasal dayanak: Meşru çıkar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f))
Meşru çıkarlar: Farklı araçların koordinasyonu, yönetimi, kolay kullanım ve gösterim
 

Google Analytics

Kullanılan hizmet: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Veri gizliliği: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out linki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de veya https://myaccount.google.com/
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Hotjar

Kullanılan hizmet: Hotjar Ltd., Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta
Veri gizliliği: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Opt-Out linki: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Google AdWords ve Dönüşüm Ölçümü

Kullanılan hizmet: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Veri gizliliği: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out linki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de veya https://myaccount.google.com/
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Google AdServices

Kullanılan hizmet: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Veri koruması: https://policies.google.com/privacy                    
Opt-Out bağlantısı: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de veya https://myaccount.google.com/
Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 Paragraf 1 Bent a) DSGVO)
 

Facebook-Pixel

Kullanılan hizmet: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda
Veri gizliliği: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Opt-Out linki: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

LinkedIn Analytics

Kullanılan hizmet: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, ABD
Veri gizliliği: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
Opt-Out-Link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Sosyal medya varlığı

Kayıtlı kullanıcılar ile bilgi alışverişinde bulunmak ve kolay iletişim kurmak için sosyal medya ağlarında ve kariyer platformlarında çevrim içi faaliyetlerde bulunuyoruz.
Sosyal medya ağlarındaki kullanıcıların verileri kısmen pazar araştırmaları yapmak ve bu sayede reklam amaçlarına hizmet etmek için kullanılır. Kullanıcıların kullanım davranışı hakkında, örneğin ilgi alanlarının belirtilmesi üzerinden, reklam ilanlarını hedef kitlelerin ilgi alanlarına uyarlamak için kullanıcı profilleri oluşturabilir ve kullanılabilir. Bunun için sosyal medya ağının kayıtlı kullanıcısı olup olmamasından bağımsız olarak kullanıcının son cihazlarına düzenli olarak çerezler kaydedilir.
Sosyal medya araçlarının kullanımı ile bağlantılı olarak kullanıcılarla basit bir şekilde iletişim kurabilmek için bu araçlara ait mesajlaşma uygulamalarından da yararlanıyoruz. Farklı hizmetlerin güvenliğinin, kullanıcının hesap ayarlarına bağlı olabileceğini hatırlatırız. Bir uçtan uca şifreleme olması halinde de servis sağlayıcısı, kullanıcılarımızın bizimle iletişim kurup kurmaması ve bu iletişimin zamanına ve gerektiğinde konum verileri ile ilgili bilgileri kayıt edebilir.
Sosyal ağın işletildiği yere bağlı olarak kullanıcı verilerinin Avrupa Birliği dışında ya da Avrupa Ekonomik Alanı dışında da işlenmesi söz konusu olabilir. Bunun sonucunda kullanıcılar için riskler, bu nedenle örneğin bazı haklarının uygulamaya konmasının zorlaşması nedeniyle, oluşabilir.

Etkilenen kişi kategorileri: Sosyal ağın kayıtlı kullanıcıları ve kayıtlı olmayan kullanıcıları
Veri kategorileri: Ana veriler (örn. isim, adres), iletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), içerik verileri (örn. metin bilgileri, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteler, ilgi alanları, erişim süreleri), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi)
İşleme amacı: Kapsama alanının genişletilmesi, ağ bağlantısı
Yasal dayanaklar: Meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f)), onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a)
Meşru çıkarlar: Sosyal medyada etkileşim ve iletişim, kazanç artışı, hedef kitleler hakkında bilgi edinme
 

Instagram

Kullanılan hizmet: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda
Veri gizliliği: https://help.instagram .com/519522125107875 ve https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-Out-Link: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/
 

Facebook

Kullanılan hizmet: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda
Veri gizliliği: https://www.facebook.com/privacy/explanation ve https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Opt-Out linki: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
 

LinkedIn

Kullanılan hizmet: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, ABD
Veri gizliliği: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out-Link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 

Kununu

Kullanılan hizmet: New Work SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Almanya
Veri gizliliği: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaeung
 

Twitter

Kullanılan hizmet: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, İrlanda
Veri gizliliği: https://twitter.com/tr/privacy
Opt-Out-Link: https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options
 

Xing

Kullanılan hizmet: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya
Veri gizliliği: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaeung
 

YouTube

Kullanılan hizmet: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Veri gizliliği: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Opt-Out linki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de veya https://myaccount.google.com/
 

Eklentiler ve dahil edilen içerikler

Çevrim içi teklifimize, bir hizmet aracılığıyla bizden temin edilen fonksiyonları ve içerikleri dahil ettik. Örneğin videolar, gösterimler, düğmeler veya gönderiler (bundan böyle içerikler olarak anılacaktır) entegre edilebilir.
Çevrim içi teklifimizin ziyaretçilerine bu içeriklerin gösterilebilmesi için web sayfamız içeriklerin tarayıcıya aktarılabilmesi ve görüntülenebilmesi için kullanıcının IP adresini işler. Bu işleme süreci olmadan bu içeriklerin görüntülenmesi mümkün değildir.

Kategoriler Etkilenen kişi: Web sitesi ziyaretçileri, çevrim içi hizmet kullanıcıları, ilgililer, iletişim ortakları, iş ve sözleşme ortakları
Kategori Veriler: Meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi)
İşlemenin amaçları: Çevrim içi teklifimizi tasarlamak, ilgi ve davranış temelli pazarlama
Yasal dayanaklar: Meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f))
Meşru çıkarlar: Web sitesinin optimizasyonu ve geliştirilmesi, müşteri sadakati
 

wenglor videoları

Kullanılan hizmet: wenglor-media.com, wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH, wenglor Straße 3, 88069 Tettnang, Almanya
Veri koruması: https://www.wenglor.com/s/Datenschutz
Yasal dayanak: Meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f))
 

Sketchfab 3D platformu

Kullanılan hizmet: Sketchfab Inc., 440 9th Ave, Suite 1700, New York, NY 10001, ABD 
Veri koruması: https://sketchfab.com/privacy 
Yasal dayanak: Meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f)
 

Çevrim içi konferanslar, toplantılar ve web seminerleri

Çevrim içi konferanslar, toplantılar ve web seminerleri düzenleme fırsatından yararlanırız. Bunun için dikkatli bir şekilde seçmiş olduğumuz sağlayıcıların tekliflerinden faydalanıyoruz.
Bu tür tekliflerin aktif kullanımı sırasında, iletişim katılımcılarının verileri işlenir ve iletişim işlemi için gerekli olan veriler söz konusu ise bu veriler kullanılan üçüncü taraf sağlayıcısının sunuculara kaydedilir. İlave olarak bu sırada kullanım ve meta verileri de işlenebilir.

Etkilenen kişi kategorileri: İlgili çevrim içi teklif katılımcıları (konferans, toplantı, web semineri)
Veri kategorileri: Ana veriler (örn. isim, adres), iletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), içerik verileri (örn. metinler, fotoğraflar, videolar), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri)
İşleme amacı: Taleplerin işleme alınması, verimliliğin artırılması, şirketlerle veya tesisler arası iş birliğinin teşvik edilmesi
Yasal dayanaklar: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Cisco WebEx ve Cisco Jabber

Kullanılan hizmet: Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, ABD
Veri gizliliği: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

TeamViewer

Kullanılan hizmet: TeamViewer Germany GmbH, Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Almanya
Veri gizliliği: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))

İzleme opsiyonlu haber bültenleri ve kitle iletişimleri

Çevrim içi teklifimizde, kullanıcılarımıza haber bültenimize ya da çeşitli kanallar (aşağıda haber bülteni olarak anılacaktır) ile ilgili bilgilendirmelere abone olma imkanını sunuyoruz. Haber bülteni, yasal düzenlemeler çerçevesinde sadece haber bülteninin alınmasına onay veren alıcılara gönderiyoruz. Haber bültenimizin gönderilmesi için seçilen bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz.
Bir haber bültenine abone olmak için bir e-posta adresi girilmesi gerekir. Gerekirse örneğin isim gibi ilave verileri, haber bültenlerimize bireysel bir hitap şekli ilave edebilmek için topluyoruz.
Haber bültenimiz ancak tam çift onaylama işlemi uygulandıktan sonra gönderilir. Çevrim içi tekliflerimizi ziyaret eden kişiler haber bültenimizi almak istediklerine karar verdiklerinde, kötü amaçlarla yanlış e-posta adreslerinin belirtilmesini önlemek ve basit, muhtemelen yanlışlıkla tıklama sonucunda haber bülteninin gönderilmesi gibi ihtimalleri devre dışı bırakmak için bu kişilere bir onay e-postası gönderilir. Haber bültenimizin gönderimi geleceğe yönelik olarak istenildiği zaman sonlandırılabilir. Her haber bültenin sonunda, bir abonelikten çıkış bağlantısı (Opt-Out linki) mevcuttur.
Ayrıca, abonelerimizin gerçekten de haber bültenleri almak istediğini teyit etmekle yükümlüyüz. Bu amaçla IP adresini ve giriş ile çıkış zamanı verilerini toplayıp kaydederiz.
Haber bültenlerimiz, bize iyileştirme, hedef kitle veya abonelerimizin okuma davranışları hakkında bilgi edinmemize imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bize haber bülteni ile etkileşimlere, örneğin bağlantılara tıklanması, haber bülteninin açılıp açılmadığı veya haber bülteninin hangi zaman aralığında okunduğu gibi, tepki veren bir Web-Beacon veya sayma pikseli aracılığıyla sağlanır. Bu bilgileri teknik nedenlerden dolayı münferit abonelere atayabilecek durumdayız.

Etkilenen kişi kategorileri: Haber bülteni aboneleri
Veri kategorileri: Ana veriler (örn. isim, adres), iletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi), kullanım verileri (örn. ilgi alanları, erişim süreleri)
İşleme amacı: Pazarlama, müşteri sadakati ve yeni müşteri kazanma, kampanya başarısının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
Yasal dayanak: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Zapier

Kullanılan hizmet: Zapier, Inc., 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, ABD
Veri gizliliği: https://zapier.com/privacy
 

İletişim kurma

Çevrim içi tekliflerimiz kapsamında doğrudan bizimle iletişim kurma ya da çeşitli iletişim imkanları hakkında bilgi edinme imkanı sunuyoruz.
İletişim kurulması durumunda talep eden kişinin verilerini, başvurunun cevaplanması ya da işlenmesi için gerekli kapsamda işleriz. Bizimle nasıl iletişim kurulduğuna bağlı olarak, işlenen veriler değişiklik gösterebilir.

Etkilenen kişi kategorileri: Talep eden kişiler
Veri kategorileri: Ana veriler (örn. isim, adres), iletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), içerik verileri (örn. metinler, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (örn. ilgi alanları, erişim süreleri), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi).
İşleme amacı: Taleplerin işlenmesi
Yasal dayanaklar: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a), sözleşmenin ifa edilmesi veya hazırlanması (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b))
 

Çevrim içi mağaza

Müşterilerimize çevrim içi mağazamızı kullanma ve buradan ürünlerimizi satın alma imkanı sunuyoruz. Bunun için sözleşme yapma ve sözleşmeyi gerçekleştirme için gerekli olan verileri toplarız.
Gerekli olduğunda, siparişin işlenmesi ve hazırlanmasında bize yardımcı olacak üçüncü taraflarla veya belirli verileri vermekle yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlarda verileri ilgili üçüncü taraflarla paylaşıyoruz.

Etkilenen kişi kategorileri: Çevrim içi mağazamızda ürün satın alan kişiler, kayıt esnasında mağaza ziyaretçisi
Veri kategorileri: Ana veriler (örn. isim, adres), iletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), sözleşme verileri (örn. sipariş geçmişi, ödeme verileri), meta ve iletişim bilgileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanları, erişim süreleri)
İşleme amacı: Sözleşme oluşturma ve uygulama, ilgi alanı bağlantılı reklam, gerekirse müşteri hesabı ile ilgili primler veya iskontolar, dışarıdan tedarik
Yasal dayanaklar: Sözleşmenin oluşturulması ve uygulanması (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b), meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f))
Meşru çıkarlar: İş akışlarını kolaylaştırma, kaynak verimliliğine dayalı ifa, pazar araştırması, pazarlama
 

Kayıt

Çevrim içi tekliflerimiz kapsamında bir kullanıcı hesabı oluşturma olanağı sunuyoruz. Kayıt sırasında, ilgi duyan ziyaretçilerden bir kullanıcı hesabı sağlamak ve bununla birlikte sağlanacak ilgili fonksiyonları sunmak için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri toplarız.
Çevrim içi tekliflerimizi ziyaret eden kişiler kayıt olma kararı alırsa kötüye kullanım amacıyla yanlış e-posta adreslerinin girilmesini önlemek için onaylanması gereken bir e-posta alırlar.
Dahili alan kullanımını korumak için bir kullanıcı hesabının kötüye kullanılmasını ve yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla IP adreslerini ve erişimin zamanı verilerini topluyoruz. Bu bilgileri, haklarımızı takip etmek için gerekli olmadığı veya bunun için yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlar haricinde üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

Etkilenen kişi kategorileri: Kayıtlı kullanıcılar
Veri kategorileri: Ana veriler (örn. isim, adres), iletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanları, erişim süreleri)
İşleme amacı: Web sitesi işlevini kolaylaştırma, sözleşme ifası, müşteri sadakati
Yasal dayanaklar: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Faaliyetler ve etkinlikler

Çevrim içi teklifimizde ziyaretçiler, faaliyetler ve etkinlikler için kayıt yaptırma olanağına sahiptir. Tarafımızdan toplanan ve sözleşme oluşturma ve yerine getirme için gerekli olan bilgiler zorunlu bilgiler olarak işaretlenmiştir. Bunlar dışındaki verilerin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

Etkilenen kişi kategorileri: Katılımcılar, İlgi Duyan Kişiler
Veri kategorileri: Ana veriler (örn. isim, adres), iletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), işlem verileri (banka bağlantıları, faturalar, ödeme geçmişi), sözleşme verileri (örn. sözleşme konusu, geçerlilik süresi)
İşleme amacı: Sözleşme oluşturma ve uygulama
Yasal dayanaklar: Sözleşmenin oluşturulması ve uygulanması (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b), onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))

 

Yazılımı/Teknik Dokümanı İndirme

Size çevrim içi tekliflerimiz kapsamında, ziyaretçilerimize güncel veya onları ilgilendiren bilgiler veya yazılımları temin edebilmek için indirme işlemleri gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Bazı durumlarda ziyaretçilerimiz, bir kullanıcı hesabına kaydolmadan veya oturum açmadan indirme işlemi yapabilir.

Bazı durumlarda indirme işleminden önce giriş yapılması veya bir form üzerinden bir ilgilenen kişi olarak bir kullanıcı kaydının yapılması gerekir ve biz bu ücretsiz hizmetlerimizden yararlanılması için bu kayıt işleminin yapılması şartını koşarız. Çevrim içi tekliflerimizi ziyaret eden kişiler, ilgi duyan kişi olarak kayıt olmaya ve kapsamı genişletilmiş içeriklere erişim hakkı elde etmeye karar verirlerse kendilerine, kötü niyetli kullanım amacıyla yanlış e-posta adreslerinin girilmesini önlemek amacıyla onaylanması zorunlu olan bir onay e-postası gönderilir.

Veri kategorileri: İletişim bilgileri (e-posta adresi veya soyadı ve adı, adresi)
Etkilenen kişi kategorileri: Bilgi kaynaklarımızı ayrı olarak talep eden ilgililer
İşleme amacı: Pazarlama, yeni müşteriler kazanma, ciro artışı
Yasal dayanaklar: Onay (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a))
 

Kariyer alanı/çevrim içi başvuru

Sayfamızda kariyer alanını kullanma ve/veya e-posta ile başvuru yapma olanağına sahipsiniz. İşleme elektronik olarak da yapılabilir. Bu, özellikle bir başvuru sahibi ilgili başvuru belgelerini örneğin e-posta yoluyla veya web sitemizde bulunan bir kariyer portalı aracılığıyla ilettiğinde söz konusudur. Kariyer portalimiz için seçkin bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz.

Kategoriler Etkilenen kişiler: Başvuru sahibi
Kategoriler Veriler: Ana veriler, iletişim bilgileri, yazışma, öz geçmiş, belgeler vs. gibi ekler
İşlemenin amaçları: Başvuru sürecinin uygulanması
Yasal dayanaklar: Madde 26 Fıkra 8 Fıkra 2 Madde 1 BDSG, Madde 6 Fıkra 1 Bent b) DSGVO ile bağlantılı olarak
 

Softgarden

Kullanılan hizmet: softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Almanya
Veri koruması: https://softgarden.com/de/datenschutz-webpage/
 

Veri transferi

Çevrim içi tekliflerimizi ziyaret eden kişilerin kişisel verilerini, dahili amaçlarla (örn. dahili yönetim veya yasal ya da sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek üzere insan kaynakları birimine) iletiyoruz. Dahili veri aktarımı veya verilerin ifşası sadece ilgili veri koruma düzenlemeleri dikkate alınarak gerekli kapsamda gerçekleşir.
Merkezi Almanya’da bulunan ve küresel faaliyetler gerçekleştiren bir şirketiz. Çevrim içi tekliflerimizi ziyaret eden kişilerin verileri, ilgili veri koruma hukuku hükümleri dikkate alınarak Almanya’daki merkezi müşteri veri tabanımıza kaydedilir ve bu çerçevede tüm şirketler grubu kapsamında dahili yönetim amacıyla işlenir. İdari amaçların ötesinde bir işleme gerçekleştirilmez.

Yasal dayanak: Meşru çıkarlar (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f))
Meşru çıkarlar: Küçük şirketler grubu ayrıcalığı denen, sinerji etkilerinden yararlanılması, maliyet tasarrufu, verimliliğin artırılması amacıyla şirket içinde merkezi yönetim ve idare
Alıcı: wenglor sensoric italiana srl, Via Fosse Adreatine 4, 20092 Ciniseollo Balsamo (Mi), İtalya
wenglor sensoric GmbH, Derfflingerstraße 14 / C2, 4020 Linz, Avusturya


Sözleşmelerin ifası veya yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verileri paylaşmamız gerekebilir. Gerekli veriler tarafımıza sağlanmadığı taktirde etkilenen kişi ile sözleşmenin yapılamaması sonucu ortaya çıkabilir.

AEA dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) veri aktarımı yapıyoruz. Bu, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleşir. Aktarım sadece sözleşmeden kaynaklanan ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veya etkilenen kişinin önceden vermiş olduğu izin nedeniyle gerçekleşir.
Verilerin işlenmesi için bunları AEA dışındaki bir ülkeye aktardığımız durumlarda verilerin tarafımızca öngörülen şekilde işlenmesine yasal olarak izin verildiğinden emin oluruz. Bu durum için Etkilenen Kişilerin verilerini mümkün olan en iyi şekilde korumak amacıyla Standart Veri Koruma Hükümleri’ni tanımladık. Kullanılan garantilerin bir kopyası için [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0087] adresine gidin.

 

Saklama süresi

Çevrim içi tekliflerimizi ziyaret eden kişilerin verilerini, hizmetimizi sağlamak için gerekli olduğu sürece ya da bu durum Avrupa politikası ve mevzuatı ya da içinde bulunduğumuz diğer kanun koyucular veya yasal yükümlülüklerce öngörüldüğü süre kadar saklarız. Diğer tüm durumlarda, yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere saklamak zorunda olduğumuz bilgiler haricinde, ilgili amacın yerine getirilmesinden sonra kişisel verileri siliyoruz (ör. vergi ve ticaret hukuku ile ilgili saklama süreleri nedeniyle, sözleşmeler ve faturalar gibi dokümanları belirli bir süre boyunca muhafaza etmekle yükümlüyüz).
 

Otomatik karar alma

Otomatik karar verme veya profil oluşturma işlemlerinden DSGVO Madde 22 uyarınca feragat ediyoruz.
 

Yasal dayanaklar

Önemli yasal dayanaklar genellikle DSGVO’dan kaynaklanır. Bunlar üye ülkelerin ulusal yasaları ile tamamlanmış ve gerektiğinde DSGVO ile birlikte veya DSGVO’yu tamamlayacak şekilde uygulanır.

Onay: DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a) belirli bir işleme amacı doğrultusunda onay almış olduğumuz işleme süreçleri için yasal bir dayanak olarak hizmet etmektedir.
Sözleşmenin yerine getirilmesi: DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b) sözleşme tarafının etkilenen kişi olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya etkilenen kişinin talebi üzerine gerçekleştirilen sözleşme öncesi önlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan işlemeler için yasal dayanak olarak hizmet eder.
Yasal Yükümlülük: DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent c) yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olan işlemeler için hukuki dayanak olarak hizmet görür.
Hayati önem taşıyan menfaatler: DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent d) etkilenen kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için işleme yapılması gerekli olduğunda hukuki dayanak olarak hizmet eder.
Kamu yararı: DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent e) kamu yararına olmak üzere bir görevin yerine getirilmesi için gereken veya sorumluya aktarılmış olan kamusal şiddetin uygulanması için devredilmiş olan işlemeler için yasal dayanak olarak hizmet eder.
Meşru çıkarlar: DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f) Veri Sorumlusunun veya üçüncü bir şahsın meşru menfaatlerinin korunması için, etkilenen kişinin kişisel verilerinin korunmasını gerektiren menfaatlerinin veya temel haklarının ve temel özgürlüklerinin önemini aşan, özellikle de etkilenen kişinin bir çocuk olması durumunda, gerekli olması halinde, gerekli olan işlemler için hukuki dayanak olarak hizmet eder.
 

Etkilenen kişilerin hakları

Bilgi edinme hakkı: Etkilenen kişiler, DSGVO Madde 15 uyarınca, kendileriyle ilgili verileri işleyip işlemediğimizi teyit etme hakkına sahiplerdir. Bu veriler ve DSGVO Madde 15 Paragraf 1’de belirtilen diğer bilgiler hakkında bilgi edinme verilerinin bir kopyasını talep etme hakkına sahiplerdir.
Düzeltme isteme hakkı: Etkilenen kişiler, DSGVO Madde 16 uyarınca, kendileriyle ilgili ve tarafımızca işlenen verilerin düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep etme hakkı saklıdır.
Silme hakkı: Etkilenen kişiler, DSGVO Madde 17 uyarınca kendileriyle ilgili verilerin hemen silinmesini talep edebilir. Alternatif olarak DSGVO Madde 18 uyarınca verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilmektedirler.
Veri aktarılabilirliği hakkı: Etkilenen kişilerin,DSGVO Madde 20 uyarınca, kendilerinde tarafımıza sunulan verilerin hazırlanmasını ve bunların başka bir sorumluya aktarılmasını talep etme hakkı saklıdır.
Şikayet hakkı: Etkilenen kişiler ayrıca, DSGVO Madde 77 uyarınca kendilerinden sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahiptir.
İtiraz hakkı: Kişisel bilgilerin, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Bent f) uyarınca yetkili menfaatler temelinde olacak şekilde işlenmesi halinde etkilenen kişiler DSGVO Madde 21 uyarınca özel durumlarından kaynaklanması veya doğrudan reklama karşı itiraz edilmesi gereken nedenler varsa kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. İkinci durumda, etkilenen kişiler özel bir durum belirtmeksizin tarafımızdan uygulamaya konacak genel bir itiraz hakkına sahiptir.

Fesih

Bazı veri işleme işlemleri sadece etkilenen kişilerin açık onayı ile mümkündür. Vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman geri alma olanağına sahipsiniz. Bunun için gdpr(at)wenglor.com adresine formsuz bir bildirim veya e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. Caymaya kadar gerçekleşmiş olan veri işlemelerinin yasalara uygunluğu bu durumdan etkilenmez.

Harici bağlantılar

Web sitemizde, başka hizmet sunucuların çevrim içi tekliflerine ait linkleri bulabilirsiniz. Bu belgeyle, bağlantılı çevrim içi tekliflerin içerikleri ve bunların veri koruma hukuku hükümlerine uyumluluklarının ilgili sağlayıcılar tarafınca temin edilmesi üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığını beyan ederiz.

Değişiklikler

Bu veri gizliliği açıklamalarını, çevrim içi tekliflerimizde meydana gelecek değişikliklerde ve geçerli veri gizliliği kurallarını dikkate alarak, bunların yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak üzere dilediğimiz zaman uyarlama hakkımız saklıdır.

Bu veri gizliliği beyanı DDSK GmbH tarafından hazırlanmıştır.

Çerez ayarlarını yapın
Ürün karşılaştırması