text.skipToContent text.skipToNavigation

Yerleşim düzeni:

Bir -> çizgi kodunun temel olarak, çizgilerinin veya -> boşluklarının dikey ve yatay olarak konumlandırıldığı iki farklı yerleşim şekli bulunmaktadır. Birinci durumda -> tel örgü biçiminde bir yerleşim şekli, ikinci durumda ise -> merdiven biçiminde bir yerleşim söz konusudur. Çizgilere (veya boşluklara) göre daima dikey olarak okunmalıdır.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4