text.skipToContent text.skipToNavigation

Yaklaştırma fonksiyonu:

Yakınlaştırma fonksiyonu kullanılarak, -> çalışma alanının bir kısmı -> ölçüm alanı olarak seçilebilmektedir. Bu işlem, Teach-In üzerinden veya arayüz aracılığıyla doğrudan alan varsayılan değerleri (mm olarak) üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda, seçilen kısım için tekrar tam analog çıkış kapasitesi söz konusudur. Düşük Bit sayısına sahip değerlendirme ünitelerine bu sayede ulaşılabilir -> doğrusallık ve -> çözünürlük iyileştirilebilmektedir. Yakınlaştırma fonksiyonunun sağladığı bir diğer imkan ise, karakteristik eğrinin tersine çevrilebilmesi ve sıfır noktasının kaydırılabilmesidir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4