text.skipToContent text.skipToNavigation

2D kameralarla Pick and Place

Robot destekli Pick and Place, genellikle objeleri daha sonraki işlemler için kesin olarak tanımanın ve kavramanın ve ardından bunları farklı bir konuma yerleştirmenin gerekli olduğu üretim, montaj ve paketleme süreçlerinde kullanılır. Obje lokalizasyonu, konum verilerini doğrudan robota gönderen 2D kameralarla gerçekleştirilir.

Pick and Place veya Bin Picking – aradaki fark nedir?

Pick and Place: Hassas lokalizasyon ve kavrama

Pick and Place uygulamalarında, 2D kameralar kavranacak objelerin yerini belirler ve konum koordinatlarını robot kumandasına iletir. Bu, objelerin robot tarafından hassas bir şekilde kavranmasını ve ardından başka bir pozisyona yerleştirilmesini sağlar.
Pick and Place, objelerin münferit ve tek bir düzlemde bulunduğu basit ve hızlı uygulamalar için uygundur. 
 

Bin Picking: Kutuya erişim

Bin Picking, robotların objeleri kutulardan herhangi bir sırayla çıkardığı otomatik bir uygulamayı ifade eder. Bunun için mekandaki objelerin pozisyonunu algılayan ve robota aktaran 3D sensörler gereklidir.
3D sensörlü Bin Picking, objeler tek halde olmadığında ve herhangi bir konumda yerleştirildiğinde uygundur.

Machine Vision cihazları ile Pick and Place – Avantajlar

Kamera için esnek montaj seçenekleri

Hiç bir uygulama diğerine benzemez! Uygulama durumuna bağlı olarak Machine Vision donanımı statik olarak kavrama alanının üzerine veya doğrudan robot koluna monte edilebilir. Kameraların statik olarak yerleştirilmesi özellikle yer açısından kritik uygulamalarda veya sınırlı montaj alanına sahip küçük robot kollarında uygundur, kameranın robot koluna konumlandırılması ise uygulama esnekliğini artırmaktadır.

Statik kamera

Robot kolundaki kamera

Kamera ve robot arasında doğrudan iletişim

2D kamera, URCap üzerinden doğrudan UR üreticisinin robotları ile iletişim kurar – kendi arayüzünün geliştirilmesine ve ayrı bir donanımın kullanılmasına gerek yoktur. Bu, Robot Vision uygulamasının çok kolay ve hızlı bir şekilde kurulmasını sağlar.

uniVision ekosistemine sorunsuz entegrasyon

wenglor uniVision 3'ün araç kutusu, obje algılaması için çeşitli modüller sunar, örneğin lokalizasyon ve numune karşılaştırması modülleri. Her iki modül de farklı obje tiplerinin tanıtılmasına olanak sağlar, bu sayede her iki modülde birden fazla – hatta farklı – objeler bulunabilir ve örneğin konuma göre sıralanabilir. Ayrıca, Pick and Place uygulamasının esnekliğini büyük ölçüde artıran x ve y’deki değişken ofsetler uygulanabilir: Uygulamaya bağlı olarak, robotun objeyi hangi noktasından kavraması gerektiği tam olarak belirlenebilir - üstten, ortadan veya daha çok arka kısımdan. Bulunan objenin kavrama pozisyonu veya konturu gibi sonuçlar web tabanlı görselleştirmede münferit ve esnek bir şekilde görüntülenebilir.

Çoklu obje kaydı sayesinde azaltılmış döngü süreleri

wenglor uniVision 3 yazılımında birden çok – hatta farklı – obje tek bir görüntü kaydı ile algılanabilir ve bunların koordinatları robot kumandasına aktarılabilir. Bu sayede robot, her kavramadan önce kamera kaydındaki saptama moduna gitmek zorunda kalmadan objeleri doğrudan arka arkaya kavrayabilir. Bu, döngü süresini azaltır ve Pick and Place uygulamasının verimliliğini büyük ölçüde artırır. 

Doğru kalibrasyon hedefleri ile hassas kalibrasyon

2D kamera ve robot başlangıçta bir kez kalibre edilmelidir. Bunun için çeşitli boyutlarda ve malzemelerde yüksek hassasiyette kalibrasyon hedefleri (iletilen ışık uygulamaları için cam, üstten aydınlatma uygulamalar için karbon fiber) mevcuttur. Başarılı kalibrasyon işlemi doğrudan bir doğrulama adımı ile kontrol edilebilir.

Uyumlu cihazlar

uniVision, tüm wenglor Vision ürünleri için parametrelenebilen standart yazılımdır. wenglor görüntü işleme uzmanı Tobias Braun, aşağıdaki video kliplerinde uniVision yazılımının ve tüm wenglor donanım bileşenlerinin kolay ve sezgisel kullanımını ve çok yönlü kullanım amacını etkileyici bir şekilde gösterir.

B60 Smart Camera'lar

Robot Vision ile ilgili indirilebilir kaynaklar

Teknik talimatlara uygunluk bildirimi
Teknik talimatlara uygunluk bildirimi (107 KB)
Bu doküman, Universal Robots özellikli Smart Camera B60'ın uyumlu olduğunu gösteren belge niteliğindedir. Sadece İngilizce olarak mevcuttur.
URCap wenglorRobotVision 1.0.0
URCap wenglorRobotVision 1.0.0 (7 MB)

URCap, wenglor Robot Vision cihazlarının UR robotlarına kolayca entegre edilmesine olanak sağlar.

Ürün karşılaştırması