text.skipToContent text.skipToNavigation

Risk grubu (EN 62471):

DIN EN 62471 standardında, ampullerin fotobiyolojik emniyeti tanımlanmaktadır. -> LED'ler ve dolayısyla da LED'lerle çalışan wenglor ürünleri de bu kapsamdadır. Risk gruplarının tanımlamaları aşağıdaki gibidir: Serbest grup: Ampuller, herhangi bir fotobiyolojik tehlikeye neden olmaz. Risik grubu 1: Ampuller, normal kısıtlamalardan dolayı kullanıcının davranışları nedeniyle hiçbir tehlike oluşturmaz. Risik grubu 2: Ampuller, parlak ışık kaynaklarının engelleyici tepkileri veya termik rahatsızlık nedeniyle herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Risk grubu 3: Bu risk grubundaki ampuller, çok düşük düzeydeki veya çok kısa süreli ışıma da bile tehlike oluşturmaktadır. Genel aydınlatma sistemlerinde kullanılmasına müsaade edilmez. Tüm wenglor ürünleri, teknik verilerde aksi belirtilmedikçe, serbest grup kapsamı dahilindedir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4