text.skipToContent text.skipToNavigation

Reflektörler ve reflektif folyolar ile ilgili SSS

Reflektör nedir? Hangi reflektör yapıları vardır? Uygun reflektörü nasıl seçerim? Bu sayfada, reflektörler ve reflektif folyolar ile ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin cevapları bulabilirsiniz.

Bir reflektör, ışığı ya da genel olarak bir elektromanyetik dalgayı fiziksel yasalara göre belirli bir yönde yansıtır.

Reflektif folyo, folyo şeklinde bir reflektördür ve bu sayede bükülebilir ve çoğunlukla kendinden yapışkanlıdır. Yansıtıcı yüzey, çevre etkilerine karşı koruma sağlamak amacıyla şeffaf bir üst tabakanın altına yerleştirilmiştir.

Geri yansıtmada ışık demeti geliş yönüne geri atılır. “Retro”, Latincedir ve “geri” anlamına gelir. Işık dalgaları yansıma tarafından döndürülür.

Retro reflektör, gelen ışığı geliş açısından bağımsız olarak ışık kaynağına paralel bir şekilde geri yansıtan bir reflektördür. Aydınlatılan yüzey (reflektör yapısı), bunun için tipik olarak geri yansıtmaya olanak veren çok sayıda küçük üçlü aynalara sahip özel ince bir açı yapısına sahiptir.

Işık dalgaları farklı dikey ve yatay yönlerde salınır. Işığın polarizasyonu, salınım yönünü tanımlar. Işık tercih edilen bir yöne sahip değilse, buna polarize edilmemiş ışık denir.

Doğrusal polarizör, ışığın belirli bir salınım yönünde (örneğin dikey polarize) geçmesine izin verirken, kendisine dik salınım yönünde (örneğin yatay olarak polarize ışık) geçmesine izin vermeyen bir filtredir.

Bir reflektörlü sensörün çalışma prensibi, polarizörün özellikleri ile birlikte retro reflektörün özelliklerini kullanır. Verici tarafından yayılan ışık belirli bir salınım yönünde yayılır. Retro reflektöre monte edilen polarizasyon filtresi, alıcının döndürülen ışık dalgalarını alabilmesi için ışık dalgalarını döndürür. Araya bir obje girerse ışık dalgaları döndürülmez ve sensörde sinyal olmaz ve böylece “anahtarlama” yapar.

Yapı, reflektörlerde ve refleks folyolarında yansıtma yüzeyindeki (yansıtma sistemi) elemanların (üçlü, küp köşeler) şeklini açıklar.

Mikro yapı ve kesintisiz yapıda bulunan çok küçük elemanlardan (küp köşeler) makro yapı ve petek yapı üzerinde olan büyük (birkaç cm’lik) küp köşelere kadar uzanan reflektör yapıları vardır.

LED ışıkta (kırmızı ışık) veya uzun algılama mesafelerinde makro veya petek yapılar uygundur.

Mikro veya kesintisiz yapıya sahip bir reflektör, düşük ışın sapmalı ve örneğin lazer ışını gibi düşük ışın çapına sahip ışık ışınlarında daha uygundur.

Lazer ışını bir milimetrenin altına kadar çok ince olduğundan, mikro ve kesintisiz yapıda bulunan çok küçük üçlülere sahip bir reflektörlü sistem uygundur.

Kırmızı ışık daha büyük bir ışık noktası çapına (birkaç cm) sahiptir ve bu nedenle makro veya petek yapı gibi büyük üçlü yapılar uygundur.

Uzun mesafeli hizalama için makro yapılı bir reflektör kullanılmalıdır. Büyük bir üçlü yapısının avantajı yansıma derecesidir, çünkü üçlü ne kadar büyükse yansıma derecesi de o kadar iyi ve algılama mesafesi de o kadar yüksek olur.

Üçlü yapıya bir açılma açısı işlenir. Üçlüler tam olarak dikey değildir, ancak ışığın daha geniş bir şekilde geri yansıtılması için birbirlerine 90° açıyla düzenlenmiştir. Üçlüler ne kadar büyükse, açılma açısı o kadar büyüktür.

İki mercekli optikte, reflektör ışığı biraz kaydırarak alıcının içine geri yansıtmalıdır. 90°'nin üzerinde bir açılma açısı ile bu etki yakın bölgede de elde edilir, çünkü ışık daha geniş bir şekilde geri yansıtılır ve böylece alıcıya da ulaşır.

Referans reflektör, sensör algılama mesafesinin dikkate alındığı reflektördür.

Evet, özellikle çift mercekli cihazlarda konumlandırmaya dikkat etmek önemlidir. Reflektörün yapısına bağlı olarak reflektöre olan asgari mesafeye ve azami algılama mesafesine dikkat edilmelidir.

Alıcının yeterli ışık ışınları algılayabilmesi için reflektör sensöre önceden belirlenmiş bir mesafede konumlandırılmalıdır. Algılama mesafesi bilgilerinde, örneğin: “0,07…8 m” yazıyorsa, reflektörün sensöre olan asgari mesafesi 7 cm olmalıdır. Obje daha sonra asgari mesafe alanında hala tespit edilebilir!

Her reflektör, sensör ve reflektör arasındaki maksimum mesafeyi açıklayan bir maksimum algılama mesafesine sahiptir. Örneğin algılama mesafesi bilgilerinde “0,07…8 m” yazıyorsa, reflektör yakl. 8 m’den daha uzağa takılamaz, aksi takdirde yansıtılan ışık, alıcının bunu artık algılayamayacağı kadar zayıf olur.

Reflektörün boyutu, gelen ışık huzmesinin ışık noktasına uygun olmalıdır. Özellikle maksimum algılama mesafesinde ışık noktası çapı ne kadar büyükse reflektörün de o kadar büyük olması önemlidir. Küçük reflektörler yakın alanda ve dar alanlarda kullanıma uygundur.

Sabitleme delikleri, vidalar, sabitleme fişleri ve kendinden yapışkanlı folyolar vardır.

Burada kastedilen, sinyalin obje tarafından hafif bir şekilde sönümlenmesidir. Şeffaf malzemeler söz konusu olduğunda, sinyal obje tarafından yalnızca hafifçe sönümlenir ve bu nedenle sensörün güvenilir şekilde çalışabilmesi için sönümlenmemiş sinyalin mümkün olduğunca stabil olması gerekir.

Antifog veya buğu önleyici kaplama, reflektör üzerinde sıcaklıktan kaynaklanan buğulanmayı önler. İnce damlacıklar çok hızlı bir şekilde kaybolur; böylece retro refleksiyon sağlanmaya devam eder.

Ürün karşılaştırması