text.skipToContent text.skipToNavigation

Refleks sensörler teknolojisi

Refleks sensörler, herhangi bir arka planda yansıyan ışığın mesafesini ve yoğunluğunu tespit ederek objeden bağımsız bir algılama sağlar. İlave reflektör olmadan statik veya hareketli bir referans arka plan üzerinde tanıtılabilirler.

Bir refleks sensörün fonksiyonel prensibi ve teknolojisi

Refleks sensörler optoelektronik sensörlerin bir parçasıdır ve renk, şekil ve yüzey kalitesinden bağımsız olarak LED kırmızı ışıkla temassız obje algılama için uygundur. Refleks sensörlerin çalışma şekli, enerji ve triangülasyon prensibini tek bir sensörde birleştiren bir algılama yöntemine dayanır.
 
Triangülasyon prensibi:
Triangülasyon prensibi, bir objenin uzaklığını belirlemek için kullanılan geometrik bir yöntemdir. Refleks sensörlerde sensör ile referans arka plan arasındaki mesafe referans sinyali olarak kullanılır.
 
Enerji prensibi:
Enerji prensibinde alınan sinyalin yoğunluğu değerlendirilir. Refleks sensörler, dağınık yansıtılan LED kırmızı ışığın ışık yoğunluğunu bir referans arka planda referans sinyal olarak kullanır.

Refleks sensörlerin çalışma şekli

Refleks sensörler, objeleri algılamak için referans sinyalden sapmaları, yani mesafedeki veya ışık yoğunluğundaki değişiklikleri kullanır. Sensör, örneğin statik veya bir konveyör bandı gibi hareketli bir arka plana ışık gönderir veya yayar. Işık hüzmesi bir obje tarafından kesilirse, sensörde bir anahtarlama işlemi tetiklenir. Ön koşul, sensörün menzilinde herhangi bir arka plan olmasıdır, bu nedenle reflektör kullanımı gerekmez.


Refleks sensörler uzaklığın yanı sıra dağınık yansımanın ışık yoğunluğunu da algılar. Bu, renk veya yüzey kalitesi gibi obje özelliklerinden bağımsız bir algılamayı mümkün kılar. 


 

Kör nokta ile minimum mesafe arasındaki fark nedir?

Kör nokta algılanacak objeyle ilgilidir. Bir obje kör noktada bulunuyorsa, güvenilir bir algılama yapılamaz. Buna karşın minimum mesafe algılama mesafesinin alt sınırını tanımlar. Minimum mesafe, arka planın sensöre ne kadar mesafede yerleştirilebileceğini belirtir. Referans arka plan sensöre çok yakın konumlandırılmışsa, ışık artık alıcı elemana vurmaz. Bu nedenle sensör referans arka plana doğru bir şekilde tanıtılamaz.

Refleks sensörlerde kör nokta var mı?

Refleks sensörler, mesafenin yanı sıra tanıtılan referans arka plana göre ışık yoğunluğunun değişimini de dikkate aldığından kör noktaya sahip değildir. Böylece sensör tarafından alınan ışık yoğunluğu zayıflatıldığı için optiğin hemen önünde bulunan bir obje bile algılanabilir. Ancak referans arka planla aynı mesafede bulunan ve aynı remisyona sahip bir objenin refleks sensör tarafından algılanamayacağı dikkate alınmalıdır.

 
P1PM refleks sensör örneği:
Referans arka planın minimum mesafesi: Paslanmaz çelikte 100 mm…1.000 mm (100 mm arka plan ile sensör arasındaki minimum mesafedir, ancak obje ile sensör arasındaki minimum mesafe değildir)
Kör nokta: İki kademeli algılama prensibi sayesinde kör nokta yok

Refleks sensörlerin teach modları nelerdir?

Sensörlerin objeleri statik veya hareketli bir arka plan önünde güvenli bir şekilde algılaması için her iki çalışma modu IO-Link üzerinden ayarlanabilir. Bu sayede sensörün uygulamaya en iyi şekilde uyarlanması için her iki mod da test edilebilir. İki ayrı teach modunun ayarlanması, refleks sensörlerin son derece esnek ve kolay bir şekilde tanıtılabilmesi avantajını sunar. Ayrıca önceden ayarlanmış bir varyant seçme seçeneği de mevcuttur. 

Statik bir referans arka plan üzerinde teach-in

  • Örneğin paslanmaz çelik bir makine parçası gibi statik referans arka plan önünde obje algılama

  • Arka planda tanıtma tuşa basılarak gerçekleştirilir

  • Teach-in başarılı olduğunda durum LED’leri ile görsel onay

 

Hareketli bir referans arka plan üzerinde teach-in

  • Örneğin hareketli konveyör bantları gibi hareketli referans arka plan önünde obje algılama

  • Uygulamaya özel teach-in sekansı için tuşa basılarak hareketli arka planda tanıtma

  • Dinamik ayar ile titreşimlerin, kirlenmelerin ve pürüzlerin dengelenmesi 

Obje algılama için refleks sensörlerin kullanım olanakları

Varlık kontrolü

Varlık kontrolü simgesi

Kontrast algılama

Dolum seviyesi kontrolü

Çıkarma kontrolü

Refleks sensörlerin montajında bu hususa dikkat edilmelidir

Arka plan renkleri

Güvenilir bir algılama için obje ile tanıtılan referans arka plan arasında belirgin bir kontrast olmalıdır. 

 
Öneri: Düşük kontrast farkında obje ile arka plan arasında büyük mesafe seçin!

Yüksek parlaklıkta, yansıtıcı ve düz olmayan arka planlar

Güçlü yansıtıcı, parlak veya düz olmayan yüzeylerde, doğrudan yansımaların alıcı optik üzerine düşmemesine dikkat edilmelidir, çünkü bunlar obje algılamayı olumsuz etkileyebilir.
 
Öneri: Sensörü hafif eğimli bir açıda konumlandırın!

Basamaklar, kenarlar, girintiler

Güvenilir bir algılama sağlamak için ışık noktası doğrudan referans arka plana hizalanmış olmalıdır. 

 
Öneri: Sensörü tanımlanmış bir arka plana hizalayın!

Hareketli arka plan

Örneğin konveyör bantları gibi hareketli referans arka planlarda, alıcıya doğrudan yansımaları önlemek için hareket, sensörün verici/alıcı eksenine dik açıda yapılmalıdır.

 
Öneri: Sensörü dikey olarak monte edin!

Refleks sensörler portföye nasıl dahil edilir?

Cisimden yansımalı sensör döşemesi
Faal cisimden yansımalı sensörler
Faal cisimden yansımalı sensörler arka plansız obje algılamada kullanılır. Objelerin mevcut olup olmadığını ve istifleme yüksekliklerini kontrol ederler veya sayım görevlerini gerçekleştirirler.
 
Cisimden yansımalı sensör döşemesi
Cisimden yansımalı sensörler arka fon bastırmalı
Form, renk veya parlaklık gibi obje özelliklerinden bağımsız olarak arka fon bastırmalı cisimden yansımalı sensörler, tanımlı bir arka plan önünde objeleri algılar ve ölçer.
 
Cisimden yansımalı sensör döşemesi
Üniversal reflektörlü sensörler
Üniversal reflektörlü sensörler entegre polarizasyon filtresi sayesinde parlak, krom kaplı veya yansıtıcı yüzeylerin algılanması için de uygundur. 
 
Şeffaf objeler için reflektörlü sensörler döşemesi
Şeffaf objeler için reflektörlü sensörler
Parlak, krom veya yansıtıcı yüzeylerin yanı sıra, şeffaf objeler için reflektörlü sensörler cam, PET veya folyoları da kırmızı ışık aracılığıyla algılar ve sayabilir.
Şeffaf objeler için reflektörlü sensörler döşemesi
Karşılıklı sensörler
Yüksek algılama mesafesi sayesinde karşılıklı sensörler, çok kirli ortamlarda bile güvenilir algılama sağlar. Lazer ışıklı modeller en küçük objeleri bile algılayabilir.
Şeffaf objeler için reflektörlü sensörler döşemesi

Refleks sensörler
Refleks sensörler, obje renginden, şeklinden ve yüzeyden bağımsız olarak reflektör olmadan kırmızı LED ışık aracılığıyla temassız obje algılama için uygundur. 

Bariyer ve cisimden yansımalı prensibe sahip sensörlerin tipik uygulamaları

Ürün karşılaştırması