text.skipToContent text.skipToNavigation
Benzersiz iletişim ve performans

Benzersiz iletişim ve performans

PNG//smart sensörleri, akıllı arayüz ve hassas wenglor teknolojisinin benzersiz kombinasyonunun sonucudur. Proses ve parametre verilerini esnek şekilde alıp verir ve hizalanmış bir optik ünite ve kalibre edilmiş bir anahtarlama noktası sayesinde yüksek oranda hassas sonuçları gerçek zamanlı olarak aktarırlar.
İletişim simgesi beyaz

İletişim

PNG//smart sensörleriyle geleceğin dijital üretimi günümüze taşındı. En yeni IO-Link sürümü ile donatılan bu akıllı sensörler; zaman tasarrufu sağlayan devreye alma, durma sürelerinin azaltılması ve kesintisiz bir kalite güvencesi sayesinde yüksek oranda esnek bir üretime olanak sağlıyor ve aynı zamanda verimliliği arttırıyor. Ayrıca mevcut tüm kumanda sistemleriyle iletişim kurar ve bu nedenle mevcut ağlara kolayca entegre edilebilirler.
IOLink
IOLink
IOLink
IOLink
PNG//smart teknolojisi iletişim hızlı kopyalama

Hızlı kopyalama

Bir kez ayarlanır, yüzlerce kez çoğaltılır: PNG//smart sensörlerinin konfigürasyonu kumandaya kaydedilebilir ve yerden bağımsız şekilde tek bir düğmeye basarak diğer uygulamalara aktarılabilir.
PNG//smart teknolojisi iletişim esnek ayar

Parti büyüklüğü 1’de üretim

Devam eden üretim prosesleri, PNG//smart sensörleriyle esnek şekilde başka bir ürüne dönüştürülebilir. Bir parti değişimindeki zahmetli donatım süreleri ortadan kalkar. Bununla bağlantılı olarak sensörlerin diğer sensörler ve aktüatörlerle bilgi alışverişi yapabilme becerisi de artar. Verileri hazırlama ve işleme görevini sensörler üstlenir. Bu, tüm değer yaratma zincirinin optimize edilebildiği makineden makineye ağ bağlantılı bir iletişime olanak sağlar.
PNG//smart teknolojisi iletişim durum izleme

Öngörülü bakım

Sensörler, ek diyagnoz ve durum verileri oluşturur ve gönderir (koşul izleme). Veri analizi yapılarak bu bilgilerden sistemlere yönelik bakım önlemleri önceden planlanır ve üretim duruşları önlenebilir.
PNG//smart teknolojisi - iletişim verilerini depolama

Veri depolama

Bir sensör değişimi durumunda, kayıtlı parametreler otomatik olarak yeni sensöre aktarılır ve programlama olmadan değişim mümkündür.
PNG//smart teknolojisi iletişim wTeach

wTeach2 yazılımı

wenglor’un ücretsiz wTeach2 yazılımı, ölçüm ve diyagnoz verilerinin değerlendirilmesi ve görselleştirilmesi dahil olmak üzere sensörlerin konfigürasyonu sırasında kolay bir kullanımı garanti eder.
PNG//smart teknolojisi iletişim NFC

NFC

PNG//smart sensörleri, wenglor uygulamasının kurulu olduğu bir akıllı telefon veya tablet kullanılarak montajdan önce bile akımsız durumdayken kolayca ve mobil olarak yapılandırılabilir.
Performans simgesi beyaz

Performans

Her münferit PNG//smart sensöründe, wenglor’un en son geliştirmiş olduğu ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ve hassas şekilde hizalanmış optik ünite, maksimum hassasiyet ve güvenilirlik sağlar. Bu teknolojiye sahip sensörler, şimdiye kadar hiç olmadığı düzeyde güçlüdür.
PNG//smart teknoloji performans açısından kalibre edilmiş anahtarlama noktası

Kalibre edilmiş anahtarlama noktası

Sensörler, fabrika çıkışında her sensör aynı ayarda aynı anahtarlama mesafesine sahip olacak şekilde kalibre edilmiştir. Bu sayede, bir sensör değişimi durumunda zahmetli ek ayarlara gerek kalmaz.
PNG//smart teknoloji performans açısından kalibre edilmiş anahtarlama noktası

Kalibre edilmiş ışık noktası

Hizalanmış optik eksenli kalibre edilmiş ışık noktası sayesinde ışık noktasının sonradan tekrar hizalanmasına gerek kalmaz. Bu, hem devreye alma işlemini, hem de sensör değişimini kolaylaştırır.
PNG//smart teknolojisi performansı karşılıklı etkileme

wintec sayesinde karşılıklı bir etkileşim söz konusu değildir

PNG//smart sensörleri, doğrudan yan yana veya karşılıklı monte edilmeleri durumunda birbirlerini etkilemez. Bu özellik, en dar alanda çok sayıda sorgu yapılmasına olanak sağlar.
PNG//smart teknolojisi performansı karşılıklı etkileme

Bozucu etkilere karşı duyarsızdır

Sensörler, özel olarak geliştirilmiş yöntemler sayesinde harici ışık veya elektromanyetik etkiler gibi bozucu faktörlere karşı duyarsızdır.
PNG//smart teknolojisi performans lazer sınıfı 1

Lazer sınıfı 1 sayesinde güvenlik

PNG//smart neslinin lazer sensörleri insan gözüne yönelik hiçbir tehlike oluşturmaz. Bu özellik, robot kolları ve mekikler gibi hareketli düzeneklerde kullanıma olanak sağlar. Uyarı bilgilerine ve zahmetli koruyucu önlemlere gerek kalmaz.
PNG//smart teknolojisi performans lazer sınıfı 1

Esnek anahtarlama veya ölçüm

IO-Link arayüzü üzerinden, anahtarlama mesafeleri veya mesafe değerleri okunabilir. Esnek ayarlama olanakları, sistemlerdeki tip çeşitliliğini azaltır ve stokta tutma maliyetlerini asgariye indirir.
Ürün karşılaştırması