text.skipToContent text.skipToNavigation

Mesafe ölçümü için lazer sensörleri teknolojisi

Lazer mesafe sensörleri, pozisyonları ve mesafeleri temassız olarak lazer ışığı ile ölçer. Bunlar hassastır ve hem uzun mesafelerde hem de yakın mesafede kullanılabilir. Bu sensörler hassas pozisyon ve mesafe algılaması ya da renk ve yüzeyden bağımsız olarak objelerin algılanması için idealdir.

Lazer mesafe sensörleri nasıl çalışır?

Lazer sensörleri optoelektronik sensörler grubuna aittir ve temassız ölçüm prensibi ve yüksek hassasiyet sayesinde obje algılama, yol, pozisyon ve mesafe ölçümü için uygundur. wenglor'un lazer mesafe sensörleri, gönder-al süresi ölçümü prensibine ve lazer triangülasyon yöntemine göre çalışır. Her iki yöntemde de uzaklıklar lazer ışığıyla ölçülür ve mesafe değeri olarak verilir.


          

Triangülasyon sensörü ne zaman kullanılır ve ışık hareket süresi sensörü ne zaman kullanılır?

Yakın alanda triangülasyon sensörleri

1 m’ye kadar yakın alandaki mesafelerin hassas şekilde algılanması
Çok küçük objelerin veya mesafe farklarının algılanması
Doğrusallık sapması < 1 mm
Çok hızlı ölçümler 
Farklı şekil ve yüzeylerde ölçüm
Mikrometre aralığına kadar yüksek hassasiyet

Uzun mesafeler için gönder-al süresi sensörleri

Reflektörlerle °100 m'ye kadar uzun mesafelerin belirlenmesi
Objelere 10 m'ye kadar çalışma aralığı
Doğrusallık sapması > 10 mm
Bozucu etkenlere karşı duyarsızlık
Çok yüksek dış ışık emniyeti
Uzun mesafelerde tekrarlanabilir ölçüm

Mesafe ölçümü için lazer sensörlerinin kullanım olanakları

Varlık kontrolü

Varlık kontrolü simgesi

Kalınlık ölçümü

Kalınlık ölçümü simgesi

Çap kontrolü

Çap kontrolü simgesi

Kenar sayımı

Kenar sayımı simgesi

Konumlandırma

Konumlandırma simgesi

Robot konumlandırması

Robot konumlandırması simgesi

İstif yüksekliği denetimi

İstif yüksekliği denetimi simgesi

Parça ölçümü

Parça ölçümü simgesi

Fark ölçümü

Kontrast algılama

Çift katman kontrolü

Lazer mesafe sensörlerin kullanıldığı sektörler ve endüstriler

Triangülasyon sensörleri

Gönder-al süresi sensörleri

Lojistik merkezlerinde, taşıma sistemleri malları depodan otomatik olarak üretime göndermelidir. Aracın önüne entegre edilmiş wintec’li ToF lazer mesafe sensörleri, görüş alanında öndeki son konumları veya taşıyıcıları on metreye kadar erken algılar, böylece taşıyıcılar yavaşlayabilir veya durabilir.

İçecek endüstrisinde otomatik dolum ve paketleme işlemi sırasında tek tek şişelerin ve şişe demetlerinin Pick&Place uygulamaları kapsamında kavrayıcı kollarının kullanımı ile yerleştirilmesi gerekmektedir.

Sert peynir üretiminde bloklar halinde şekil verilmiş olan kütlenin taşıma bandına tam olarak yerleştiğinden emin olunmalıdır. wintec’li Time-of-Flight lazer mesafe sensörleri, peynir bloklarını eğimlerinden bağımsız olarak taze ve hala parlak bir durumdayken algılayabilmektedir.

Şeffaf gıda tepsilerini doldururken ve kapatırken bunların konumları ve varlığı çok hatlı bir taşıma bandında güvenli şekilde tespit edilmelidir. 
 

Çelik endüstrisinde, aşırı sıcak borular döküm fırınlarında üretildikten sonra soğutulmak üzere sevk yollarında taşınır. Bunları kontrol etmek için 700 ile 1.000 °C arasındaki sıcak ham parçaların varlığı güvenli bir şekilde belirlenmelidir. 

Üretimden sonra haznede paketlenmiş ve kaplanmış tuğlalar soğutma ve kurutma için depolarda geçici olarak depolanır. Daha sonra buradan alınıp ambalajlama tesisinden önce kalite kontrole gönderilir. 

Triangülasyon prensibi

Triangülasyon prensibi, üçgen ilişkisinden yararlanan bir geometrik ölçüm yöntemidir. Bu yöntemde, ölçüm objesine bir ışık noktası yansıtılır. Obje ışığı yansıtır ve belirli bir açıyla sensördeki ışığa duyarlı CMOS alıcı elemana çarpar. Objenin uzaklığına bağlı olarak CMOS satırındaki ışık noktasının pozisyonu değişir. Bu sayede, küçük mesafelerde bile ölçüm objesine olan mesafe kesin olarak belirlenebilir. 

Bu teknolojiyle mesafe sensörleri çok küçük ayrıntıları algılayabilir. Triangülasyon prensibi CP, OCP, YP, P3 serileri ve PNBC mesafe sensörleri tarafından kullanılır. 

Triangülasyon sensörlerinin kör alanı var mı?

Triangülasyon prensibine göre çalışan sensörler kör alana sahiptir. Bu, yansıtılan ışığın alıcı elemana (CMOS satırı) yansıtıldığı mesafeye bağlıdır. Yansıtılan ışık CMOS satırına gelmiyorsa, ölçüm yapılamaz. Kör alan çalışma aralığının altında bulunduğundan, bu alanda bulunan objelerin tanınmadığı ve ölçüm değerlerinin çıkmadığı anlamına gelir. 

Örnek CP24MHT80 Triangülasyon lazer mesafe sensörü: 
Çalışma aralığı: 40…160 mm
Kör alan: 0…40 mm

CMOS alıcı satırı

CMOS satırı, çok sayıda piksel içeren ışığa duyarlı bir alıcı elemandır. Bunun üzerinden lazer ışığının satıra hangi pozisyonda geldiği değerlendirilir. CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) sensörlerinin piksellerindeki elektrik yükü bir gerilime dönüştürülür. CMOS satırındaki ışık dağılımı yardımıyla objenin pozisyonu belirlenebilir. 

CMOS satırı, yüksek hassasiyette bir mesafe ölçümüne olanak sağlar ve normalde triangülasyon yöntemine dayanan lazer mesafe sensörlerinde kullanılır.

Kırmızı ve mavi lazerlerin kullanım amaçları

wenglor’un lazer triangülasyon sensörleri kırmızı veya mavi lazer ışığı ile çalışır. Kırmızı veya mavi ışık kullanılması uygulamaya bağlıdır. Kırmızı lazer ışığı 650 nm dalga boyuna sahiptir. Mavi lazerler 405 nm dalga boyunda çalışır ve böylece daha kısa dalga boyuna sahiptir. Bu nedenle mavi lazer ışını, ölçüm objesinin derinliklerine daha az nüfus eder ve hassas ve stabil sonuçlar verir. Özellikle parlayan yüzeyler mavi lazerden etkilenmez. Mavi diyotlu lazer mesafe sensörleri organik yüzeyler, parlatılmış metaller, parlak plastik yüzeyler veya koyu renk boyalar için çok uygundur.


 

Triangülasyon sensörlerinin montajında bu hususa dikkat edilmelidir

Olabildiğince stabil bir obje algılaması ve ölçüm sağlamak için sensörün ayarlanması sırasında aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.

Yuvarlak, parlak, yansıtıcı objeler

Parlak veya yuvarlak yüzeyler ölçüldüğünde, sensörün montajı sırasında alıcı elemana doğrudan yansımalar oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Öneri: Sensörü, yuvarlak objeyle aynı eksende konumlanacak şekilde hizalayın. 

Basamaklar, kenarlar, girintiler

Tüm mesafe sensörlerinde alıcı ışınının doğrudan görülebilmesine ve kenar, basamak, delik veya boşluk gibi bir engelle kapatılmamasına dikkat edilmelidir.

Öneri: Sensörü boşluğun yönüne göre dikey hizalayın!

Hareketli objeler

Hareketli ölçüm objeleri örneğin taşıma bantlarıdır. Önemli olan, objenin sensöre dikey olarak hareket etmesidir. Böylece alıcıya doğrudan yansımalar önlenir.

Öneri: Sensörü dikey olarak kurun!

Renk kenarları

Renk kenarları olarak adlandırılan renk geçişleri olan objeleri ölçerken, renk kenarının sensöre dikey olarak uzanması önemlidir. Bu, renk hatalarını önler.

Öneri: Sensorü dikey olarak kurun!

Sferik ve asferik mercekler arasındaki fark

Sferik mercek

 • Merceğin küre şeklinde yüzeyi vardır

 • Kenar alana gelen ışık, merkezi alana göre daha fazla kırılır

 • Işık hüzmelerinin demetlenmesi hassasiyet kaybına neden olur 

Asferik mercek

 • Merceğin eğriliği düzensizdir

 • Işık hüzmesi tüm yüzey boyunca eşit şekilde kırılır

 • Mercek şekli görünüm hatalarını azaltır

 • Odak noktası tam olarak satırda gösterilir

 • Çok yüksek ölçüm hassasiyeti

Gönder-al süresi prensibi (Time-of-Flight)

ToF (Time-of-Flight) mesafe ölçümü için lazer sensörleri, tekrarlanabilir ölçüm sonuçlarını, güvenilirliği ve geniş bir ölçüm aralığını bir araya getirir. Bu sayede, reflektörlerle yüz metreye kadar mesafelerde veya objeler üzerinde on metreye kadar farklı uygulamalar için uygundurlar. 


Gönder-al süresi ölçümü olarak da adlandırılan Time-of-Flight ölçüm prensibi, ışık darbeleri ile objeye olan L mesafesini belirler. Sensördeki diyot, obje tarafından yansıtılan lazer darbeleri gönderir. Işık darbesinin objeye gönderilmesinden ve tekrar geri dönüşü arasındaki zaman aralığı ölçülür. Bu durumda T süresinden ve C ışık hızından objeye karşılık gelen mesafe elde edilir. 

Mesafeyi belirlemek için aşağıdaki fizik formülü kullanılır:
 
L = ½ × C × T 

Time-of-Flight ölçüm prensibi P1PY, P2PY, P1KY ve OY mesafe sensörleri tarafından kullanılır. 

Bir bakışta ışık hızı hakkında en önemli şey

Işık hızı fizikte temel bir sabittir. Vakumda 299.792.458 m/s’dir. Işık kadar hızlı hareket eden bir şey yoktur.

ToF sensörlerinde kör alan var mı?

Gönder-al süresi sensörlerinin kör alanı yoktur. Ayar aralığının altındaki alanda objeler algılanabilir ve sensör devreye girer, ancak herhangi bir ölçüm sonucu veremez.

Işık hareket süresi ve triangülasyon çalışma aralıklarının karşılaştırması

Resmin üst tarafındaki sensör bir ışık geçiş süresi sensörüdür, bunun altındaki sensörse triangülasyon prensibine göre çalışır.

Lejantı
Kırmızı alan: Kör nokta (nesneler güvenli şekilde algılanmaz)
Yeşil alan: Çalışma aralığı (nesneler güvenli şekilde algılanır)
Sarı alan: Ayar aralığı/ölçüm aralığı (anahtarlama noktaları belirlenir/ölçüm değerleri yayınlanır) 

Mesafe değerlerinin verilmesi

Dijital anahtarlama çıkışı

Dijital anahtarlama çıkışları üzerinden mesafeler Teach-in yardımıyla tanıtılabilir. Tanımlanan mesafeye ulaşıldığında, sensör çıkışta bir anahtarlama sinyali verir. Bu sayede objeler algılanabilir ve pozisyonlar belirlenebilir.

Analog çıkış

Bir analog çıkış üzerinden mesafe değeri doğrusal orantılı akım (4…20 mA) veya gerilim değeri (0…10 V) olarak verilir. Tüm ölçüm aralığı içinde karakteristik eğri Teach-in ile ayarlanabilir. 

IO-Link

IO-Link teknolojisi, sensörler ve aktüatörler ile dünya çapında standart iletişim için kullanılmaktadır. Bu noktadan noktaya iletişimdir.

Endüstriyel Ethernet

Endüstriyel Ethernet, kumanda ve sensör arasında gerçek zamanlı veri aktarımı için tüm Ethernet standartlarını kapsayan bir üst kavramdır. Endüstriyel Ethernet'e ait protokoller örneğin EtherCAT, Ethernet/IP veya PROFINET'tir.
 

Hassasiyet nedir?

Yüksek hassasiyet, beklenen ölçüm sonuçlarının elde edildiği anlamına gelir. Bu terim yalnızca niteliksel ifadeler için kullanılır. Bu nedenle teknik bir boyut değildir. Hassasiyet, kesinlik ve doğruluğun birleşiminden oluşur. Temel olarak, hassasiyet kullanılan ölçüm prensibine bağlıdır.
 

 Kesinlik

Tekrarlama hassasiyeti olarak da adlandırılan hassasiyet, sabit koşullar altında ardışık ölçümler yapılarak belirlenebilir. Bu nedenle, çok hassas bir değer hemen hemen sabit ölçümler sağlar. Bir sensörün hassasiyeti tekrarlanabilirliği ile ölçülür.

Doğruluk

Doğruluk niteliksel bir değerdir. Doğrusallık sapması, sıcaklık kayması, devreye girme kayması ve anahtarlama mesafesi sapması ile tanımlanır.

Şekil, doğruluk, kesinlik ve hassasiyetin nasıl ilişkili olduğunu göstermektedir. Kırmızı noktalar bir sensörün ardışık ölçümlerini temsil ederken, hedef, doğru değeri belirtir. Ölçülen değerler birbirinden uzakta ve hedefin çok uzağında ise, düşük hassasiyet ve doğruluk söz konusudur. İdeal olarak, ölçümler doğru ve hassas olmalıdır; bu da onların hedef aralıkta birbirine yakın olmaları anlamına gelir.

Tekrarlanabilirlik ve doğrusallık karşılaştırması: Hangi değer ne zaman kullanılır?

mutlak ölçüm

Doğrusallık ve tekrarlanabilirlik değerleri, mutlak ölçümler için önemlidir, örneğin bir objenin veya bir çapın gerçek mesafesinin belirlenmesi. İyi bir tekrarlanabilirlik değeri, tekrarlanabilir değerler sağlar. Doğru ölçüm değerleri, yüksek doğrusallık sayesinde elde edilir. Toplamda, doğrusallık ve tekrarlanabilirlik, mutlak ölçümler sırasında doğru ve kesin ölçüm değerleri elde etmek için önemli faktörlerdir.

konumlandırma görevleri

Sensör, tekrarlanan ölçümler sırasında tekrarlanabilir ölçüm değerleri sağlar. Bu sırada her zaman aynı noktaya veya aynı pozisyona gelir, yani tekrarlanabilirdir. Bu, bir objenin doğru ve güvenilir şekilde konumlandırılması için çok önemlidir. Ana hedef, objenin her zaman aynı yere konumlandırılmasıdır. Tekrarlama hassasiyeti büyük önem taşırken, doğrusallık konumlandırma görevleri için daha az önemlidir. Burada yüksek hassasiyet çok önemlidir, doğruluk ihmal edilebilir. 

 

Başlangıç noktası
Bir mesafe ölçümü gerçekleştirilir ve olası maksimum sapma belirlenir. Renk hatası olmaması için her zaman aynı objede ölçüm yapılır. Ortam sıcaklığı 10 °C değişiklik gösterebilir.

Veri sayfasındaki değerler: 

 • Tekrarlanabilirlik: 3 mm
 • Doğrusallık sapması: 10 mm
 • Sıcaklık kayması: 0,4 mm/K

Hesaplama
Hassasiyet (tekrarlanabilirlik) + doğruluk (doğrusallık sapması, sıcaklık kayması) = Doğruluk 
mm + 10 mm + (0,4 mm * 10 °C) = 17 mm

Ölçüm sonuçlarının doğruluğu neye bağlıdır?

Time-of-Flight lazer mesafe sensörleri objeler üzerinde 10 m'ye kadar ve reflektörler üzerinde 100 m'ye kadar yüksek ölçüm aralıklarına ulaşır. Buna karşın lazer mesafe sensörleri üçgenleme prensipli çok hassastır. Ancak ölçüm aralığı maksimum 1.000 mm ile sınırlıdır. Mesafe ölçümü sensörlerinin hassasiyetini optimize etmek için uygulama durumuna bağlı olarak farklı ayarlar yapılabilir. Bu şekilde, hassasiyet filtre fonksiyonları ile daha da arttırılabilir.

Lazer sınıfları ve çalışma modları

Normal ışık ile lazer ışığı arasındaki fark nedir?

Normal ışık

Yayılma yönüIşık dalgaları her yöne dağılır
Dalga boylarıBirçok farklı dalga boyundan oluşur
Faz eşitliğiDalgalar faz dışında sallanıyor
Büyük ışık noktası çapına sahip çeşitli ışık huzmesi

Lazer ışığı

Işık dalgaları güçlü şekilde yönlendirilmiştir
Bir dalga boyundan oluşur (monokromatiklik)
Dalgalar senkronize sallanıyor
-> Güçlü demetleme, uzak mesafede küçük ışık noktası çapları sağlar.

Neden kırmızı ve mavi lazer ışığı var?

Işık spektrumu farklı dalga boylarından oluşur. Her biri farklı bir renge sahiptir. Renk spektrumunda her dalgaya bir renk atanabilir. Kırmızı ışık, dalga boyu ve enerji yoğunluğu nedeniyle mavi ışıktan farklıdır.
 
Dalga boyu mavi renginde: 380 – 500 nm
Dalga boyu kırmızı renginde: 640 – 675 nm

Işık budur

Işık, elektromanyetik radyasyonun insan gözü tarafından görülebilen kısmıdır. Radyasyon, bir ışık kaynağı (örneğin bir ampul) tarafından yayıldığında dalga boyu aralıklarında yayılır. Dalga boyu aralığı UV ışınları (daha kısa dalga boyları) ve kızılötesi radyasyon (daha uzun dalga boyları) arasındadır.

Renk budur

Objelerin rengi, objelerin farklı dalga boylarını absorbe etmesi ve diğerlerini yansıtması nedeniyle sübjektif bir izlenimdir. Bu dalga boyları farklı renkleri temsil eder. Obje tarafından yansıtılan renk, insan gözü tarafından algılanabilir. 

Lazer budur

“Lazer” terimi, “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (Işığın uyarılmış ışıma ile yükseltilmesi) anlamına gelir. Lazer ışını geniş bir optik spektrum aralığında oluşturulabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse, tekdüze ışık dalgaları yüksek yoğunlukta bir ışın şeklinde demetlenir.

Lazer mesafe sensörleri ve ultrasonik sensörler arasındaki farklar

 • Mesafe sensörleri ve ultrasonik sensörler algılama alanının boyutunda farklılık gösterir

 • Ultrasonik sensörler geniş ses dalgası konisi ile çalışır 

 • Lazer mesafe sensörleri ince bir lazer ışınıyla çalışır
   

Ürün karşılaştırması