text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine Vision yazılımı hakkında SSS

Machine Vision yazılımı nedir? wenglor hangi görüntü işleme yazılımını sunuyor? Peki çeşitli yazılım paketleri hangi fonksiyonları sunuyor? Bu sayfada, Machine Vision yazılımıyla ilgili sık sorulan sorular derlendi. 

Machine Vision yazılımı hakkında genel sorular

Machine Vision yazılımı, endüstriyel görüntü işleme alanında wenglor Machine Vision ürünleriyle görüntü işleme görevlerinin çözümü için kullanılır.

wenglor, aşağıdaki Machine Vision yazılımlarını sunar: 

 • wenglor uniVision 3 yazılımı
 • wenglor Discovery Tool yazılımı
 • uniVision 2 yazılımı
 • VisionApp 360 yazılımı
 • VisionApp Demo 3D yazılımı
 • Destek yazılımı

Yeni yazılım sürümleri fonksiyon geliştirmelerinde, performans iyileştirmelerinde ve hata düzeltmelerinde kullanıma sunulmaktadır.

wenglor uniVision 3 hakkında sık sorulan sorular

wenglor uniVision 3, endüstriyel görüntü işleme alanındaki görevlerin çözümü için wenglor Machine Vision ürünlerinin ayarlanmasına yönelik bir yazılımdır. Geliştirme ortamı, kullanıcıların grafik kullanıcı arayüzleri üzerinden otomatikleştirilmiş veri analizi (ör. görüntü analizi) gerçekleştirmesine ve geleneksel programlama yerine yapılandırmalar oluşturmasına olanak tanır. wenglor uniVision 3, bu sayede Low-Code veya No-Code platformu olarak nitelendirilir.

wenglor uniVision 3 yazılımı şu anda Smart Camera B60 tarafından desteklenmektedir. Gelecekteki tüm wenglor Machine Vision cihazları için standart yazılımdır.
 

wenglor uniVision 3 yazılımı, Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemine sahip bir PC'ye ihtiyaç duyar. Bununla ilgili ayrıntıları ürün ayrıntıları sayfasındaki teknik veriler bölümünde bulabilirsiniz. 

wenglor uniVision 3'ün kullanılması için programlama bilgisine gerek yoktur, ancak endüstriyel görüntü işleme ve parametreleme bilgilerinde temel bilgilere ihtiyaç vardır

Şablonlar, uniVision ürününe yüklenebilen belirli bir görev (ör. kod okuma) için önceden tanımlanmış uniVision işleridir. Şablonlarda en önemli modüller zaten depolanmış ve bağlantılıdır, bu nedenle sadece birkaç parametrenin uyarlanması gerekir.

wenglor uniVision 3 yazılımı cihaz olmadan simülasyon için çevrimdışı olarak da kullanılabilir. Böylece örneğin iyi ve kötü resimli projeler optimize edilebilir. Ayrıca yazılımda saklanan örneklerle birlikte, yazılımın değerlendirilmesi için hızlı testler de yapılabilir.

Veriler (ör. resimler) uniVision simülatörüne kolayca kaydedilebilir, silinebilir ve yüklenebilir.

wenglor uniVision 3'te, esnek bir şekilde işe eklenebilen ve istenildiği gibi birbirlerine bağlanabilen çok sayıda yazılım modülüne sahip bir araç kutusu mevcuttur.

wenglor uniVision 3 yazılımında mevcut olan modüller, bir iş içinde birden çok kez kullanılabilir ve istenildiği gibi kombine edilebilir.

wenglor uniVision 3, uniVision cihazlarının hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilmesi için kumandalar ve robotlar ile ilgili tüm önemli arayüzleri destekler.

Bir işin görselleştirilmesi esnek ve serbest olarak ayarlanabilir. Bu sırada sonuçlar örneğin doğrudan görüntüde Overlay olarak gösterilebilir. Görselleştirme web tabanlıdır ve tarayıcılı her cihazda kullanılabilir.
 

Evet, yazılım daha sonra da ayrı lisans paketleriyle genişletilebilir.

wenglor uniVision 3, uniVision 2'nin işlevselliğine dayanmaktadır, ancak çok sayıda yeni fonksiyon, optimizasyon ve hata düzeltmeleri içerir. Ayrıca uniVision 2 ve 3 farklı cihazı destekler:

 • uniVision 2: weQube B50 Smart Camera, Machine Vision Kontrol ünitesi BB1, akıllı 2D/3D Profil sensörleri
 • uniVision 3: B60 Smart Camera

MVTec'in HDevelop yazılımında oluşturulan HALCON skriptleri, uniVision yazılımında HALCON skript modülüne yüklenebilir ve uniVision ürününde (ör. B60) çalıştırılabilir. Bunun için gerekli olan HDevEngine, uniVision ürününe önceden kurulmuştur.

Evet, wenglor uniVision 3 yazılımındaki standart yazılım modülleri istenildiği gibi HALCON skriptleriyle kombine edilebilir. Modüller arasındaki veri alışverişi esnek bir şekilde yapılabilir!

wenglor uniVision 3 böylece parametreleme ve programlamanın bir kombinasyonunu mümkün kılar:

 • Parametreleme:
  Standart görevler, uniVision araç kutusundaki standart-uniVision modülleri ile kolayca yerine getirilebilir. 
 • Programlama: Karmaşık görevler, HDevelop’da HALCON skriptleriyle çözülebilir.

Aşağıdaki veri tipleri hem uniVision modüllerinden HALCON Skript modülüne (Girişler) aktarılabilir hem de HALCON Skript modülünden diğer uniVision modüllerine geri verilebilir (Çıkışlar):

 • İkonik değişkenler
  • Resimler
  • Bölgeler
  • XLD’ler
 • Kontrol değişkenleri
  • İnteger
  • Reel
  • String

HALCON, MVTec'in görüntü işleme algoritmalarına sahip kapsamlı program kitaplığıdır. HALCON için geliştirme ortamı HDevelop yazılımıdır.

HALCON MVTec hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşın!
 

Ölçüm uygulamalarında, optikteki bozulmayı temizlemek ve pikselden milimetreye hassas bir şekilde dönüştürmek için kalibrasyon plakaları kullanılır. Bu işlem wenglor uniVision 3 yazılımında Image Calibration modülü ile gerçekleştirilir.
Ayrıca, Robot Vision uygulamalarında kalibrasyon plakası kolay ve hızlı bir kalibrasyona olanak verir. Bunun için bir koordinat eşitlemesi gerçekleştirilir ve optik nedeniyle oluşan distorsiyon ortadan kaldırılır. Hassas kalibrasyon için kalibrasyon plakası kameranın görüş alanında olmalı ve görüş alanının en az yarısını kapsamalıdır. Kağıt baskılı kalibrasyon numuneleri daha doğru olmayan bir kalibrasyon sonucu verir. Opak plakalar (ör. ZVZJ001) gelen ışık uygulamaları için, şeffaf olmayanlar (ör. ZVZJ005) ise iletilen ışık uygulamaları için uygundur.

wenglor uniVision 3'teki “Cihaz Robot Vision” modülü, 2D kameralar ve robotlar arasında doğrudan iletişim sağlar.

Robot Vision, wenglor uniVision 3'te güncel olarak Smart Camera B60 tarafından desteklenir. Diğer cihazlar eklenecektir.

wenglor uniVision 3, UR üreticisinin robotları ile iletişim kurulmasına olanak sağlar. Diğer robot üreticilerinin arayüzleri eklenecektir.

Objelerin tanıtılması wenglor uniVision 3'te en kolay şekilde numune karşılaştırması ve lokalizasyon modülleri üzerinden gerçekleştirilir. 

wenglor uniVision 3 yazılımında çeşitli obje tipleri kolayca tanıtılabilir. Obje tipi daha sonra doğrudan robota gönderilebilir.

 

Pick-and-Place uygulamasında her obje tipi için münferit bir obje yüksekliği ayarlanabilir, böylece farklı obje tipleri farklı yüksekliklerde kavranabilir. 

Pick-and-Place uygulamalarında alma için wenglor uniVision 3 yazılımında, örneğin objenin tepesinden tutulabilmesi için x ve y’de istenen ofsetler de ayarlanabilir.

wenglor uniVision 3 yazılımında, birkaç farklı objeden alınan veriler de tek bir görüntüyle bulunabilir ve Pick-and-Place görevlerinde döngü süresini optimize etmek için robota gönderilebilir. Böylece robotun daha az sıklıkta saptama pozuna gitmesi gerekir ve daha önceden bulunan diğer objeleri doğrudan kavrayabilir.
 

Pick-and-Place uygulamalarında kamerayı ve robotu kalibre etmek için bir kalibrasyon objesi gerekir. Farklı boyutlarda profesyonel, sert ve sıcaklığa dayanıklı kalibrasyon objeleri mevcuttur. Alternatif olarak, kalibrasyon numunesini kendiniz de yazdırabilirsiniz (PDF indirme). Kalibrasyon rutini için, kamera ile robot arasındaki ilişkinin belirlenmesi için kameranın kalibrasyon objesini gördüğü çeşitli pozisyonların tanıtılması gerekir.
 

Kamera ve robot arasındaki ilişki değişmezse kalibrasyona gerek yoktur.

uniVision cihazlarında HALCON 22.11 sürümü çalışır.

HALCON skriptleri diğer HALCON sürümleriyle de oluşturulabilir. Ancak uniVision cihazlarında kullanılan HALCON 22.11 sürümü ile uyumluluk uyarıları dikkate alınmalıdır.
 

Evet, HDevEngine halihazırda uniVision cihazlarında çalışıyor. Böylece HALCON skriptleri doğrudan uniVision cihazlarında uygulanabilir. Böylece odak, uygulama çözümüne (yazılım) yönlendirilebilir!
 

uniVision ekosistemi, tüm uniVision modülleri ile HALCON Skript modülü arasında esnek bir veri alışverişini mümkün kılar. uniVision ürününde çok sayıda arayüz (ör. PROFINET, EtherNet/IP) mevcuttur. Böylece HALCON Skript modülünün sonuçları uniVision arayüzleri üzerinden doğrudan ve esnek olarak verilebilir. Esnek web tabanlı görselleştirme, HALCON Skript modülünden gelen sonuçların esnek ve kişiselleştirilmiş şekilde gösterilmesine de olanak sağlar - hatta doğrudan görüntüde bile!
 

Bir HALCON skript oluşturmak için gerekli görüntü verileri, gerçek veriler içeren bir Teach+ dosyasına kaydedilir.

HALCON skript ile çalışma için tipik iş akışı aşağıdaki gibidir:

 • Teach+ dosyasının gerçek verilerle kaydedilmesi
 • HDevelop yazılımında kaydedilen verilerle HALCON skriptinin oluşturulması
 • HALCON skript modülündeki wenglor uniVision 3 yazılımında HALCON skriptinin yüklenmesi

Hangi veri türlerinin desteklendiğini ve uygulamaların nasıl kolayca uygulanabileceğini gösteren çok sayıda HALCON skripti örneği mevcuttur.

HALCON sözlüğünde öğretilen kontur modelleri gibi veriler kalıcı ve platformdan bağımsız olarak saklanabilir.

Skriptte istenmeyen değişikliklerin yapılmasını önlemek için HALCON skriptleri şifrelenebilir.

Evet, HALCON skriptlerinin çalıştırılması belirli bir cihaza da bağlanabilir. Böylece HALCON skriptli bir projenin diğer cihazlara kolayca kopyalanması önlenebilir.
 

wenglor Discovery Tool hakkında sık sorulan sorular

wenglor Discovery Tool, ağda wenglor Machine Vision cihazlarının aranması ve bulunmasına yönelik bir yazılımdır. Yazılım ayrıca, görüntü işleme cihazlarının ağ yapılandırmasını sistemin/bilgisayarın ağ yapılandırmasına uyacak şekilde ayarlama olanağı da sağlar.

wenglor Discovery Tool, tüm wenglor Machine Vision cihazları için standart yazılım olarak mevcut olacaktır. Şu anda donanım açısından Smart Camera B60 ve ShapeDrive G4 serisi MLASx1x ve MLBSx1x'in 3D sensörleri desteklenmektedir.

Machine Vision yazılımı wenglor Discovery Tool, sistem tarafında Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemine sahip bir bilgisayara ihtiyaç duyar. Lütfen yazılımın işletilmesine yönelik sistem ön koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri wenglor Discovery Tool yazılımının ürün ayrıntıları sayfasındaki Teknik veriler bölümünden edinin. 

Evet, wenglor Discovery Tool yazılımı, başka bir alt ağda olsalar bile desteklenen tüm cihazları bulur.

wenglor Discovery Tool yazılımı, ayrıntılı uyarı veya hata mesajı ile birlikte normal işletim, uyarı veya hata durumunu gösterir. 
Örnek:
Machine Vision cihazının sıcaklığı kritik bir değeri aşıyor.
Yazılımda "Sıcaklık çok yüksek" detaylı bilgisini içeren bir uyarı mesajı görüntülenir.
 

Bilgisayarınızda ağ ayarlarını bulmak genellikle zordur. wenglor Discovery Tool yazılımı, bilgisayarın ayarlarının açılmasına gerek kalmadan bilgisayarın ağ ayarlarını doğrudan gösterir.

Cihaz web sayfasına, wenglor Discovery Tool yazılımı üzerinden kolayca erişilebilir. Cihazın IP adresini hatırlamaya gerek yoktur.
 

wenglor Discovery Tool yazılımı kullanılarak her cihaza herhangi bir ad atanabilir, böylece birden fazla cihaz kolayca ayırt edilebilir.

Sorunuz cevaplanamadı mı? Sorun değil!

Ürün karşılaştırması