text.skipToContent text.skipToNavigation

Kod güvenliği:

Bir kodun, okunma ve değerlendirilme sırasındaki yanlış yorumlanmaya karşı olan güvenliği. Barkodların birçoğu kendi kendini kontrol etme imkanına sahiptir. Bu, -> kod sembollerinin sayısı, koldanmış her bir karakter için kontrol ediliği için mümkün olmaktadır. Bir çizgili kodda, kodlanmış karakter başına düşen sembol (örn. çizgiler ve -> boşluklar) sayısı aynıdır. İlave olarak -> bilgi karakterine eklenen bir kontrol basamağı kullanılması sayesinde, -> yerine koyma hatası algılanabilmektedir. Bazı çizgi kod türlerinde bir kontrol basamağı bulunması öngörülmüştür.
Ürün karşılaştırması