text.skipToContent text.skipToNavigation

Kod 39:

0'dan 9'a kadar olan rakamların, 26 harfin (noktalı harfler hariç) ve toplamda yedi özel karakterin kullanılmasına imkan tanıyan alfanümerik kod. Her bir işaret dokuz öğeden (beş çizgi ve dört boşluk) oluşmaktadır. Özel karakterlerin gösterilmesi hariç olmak üzere bu öğelerden üçü geniş ve altısı incedir. İşaretlerin arasındaki boşluklar herhangi bir bilgi içermemektedir. 39 kodu küçük bir toleransa ve oldukça düşük bir bilgi yoğunluğuna sahiptir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4