text.skipToContent text.skipToNavigation

Geri besleme devresi:

Açıcı kontakları, güvenlik rölesinin başlatma devresine geri yönlendirilerek, sonradan gelen kontaktörlere (veya başka aktüatörler/kontak çoğaltma) ait doğru fonksiyonun testi. Yeni bir başlatma işlemi yalnızca açıcı kontakları kapalı (durağan konumda) olduğu zaman gerçekleştirilebilir. Geri besleme devresi, 2 kanallı bir aktör düzlemi için yedek bir önlem değildir.
Ürün karşılaştırması