text.skipToContent text.skipToNavigation

EAN8:

Bu kodun içerebileceği maks. rakam adetine göre adlandırılan bir barkod türü. Özellikleri: Numerik kod; 0'dan 9'a kadar olan rakamları gösterilebilir. EAN8 kodunun sembol yapısı, her biri dört rakam içeren ve aralarında ayırıcı bir karakter bulunan iki bölümden oluşmaktadır. Tüm çizgiler ve -> boşluklar bilgi içerir. Toplamda azami 8 karakteri gösterebilir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4