text.skipToContent text.skipToNavigation

EAN13:

Bu kodun içerebileceği maks. rakam adetine göre adlandırılan bir barkod türü. Özellikleri: Numerik kod; 0'dan 9'a kadar olan rakamları gösterilebilir. EAN13 kodunun sembol yapısı, her biri altı rakam içeren ve aralarında ayırıcı bir karakter bulunan iki bölümden oluşmaktadır. Her bir karakter ön bir öğeden oluşmaktadır; tüm çizgiler ve -> boşluklar bilgi içermektedir. Toplamda azami 13 karakteri gösterebilir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4