text.skipToContent text.skipToNavigation

EAN128:

Büyük ölçüde -> Kod 128'e karşılık gelen ticari amaçlı bir lojistik kodu (-> EAN olarak da bilinir); fakat başlangıç karakteri olarak FNC1 kodu (-> Kod 128) ile birlikte Start A, Start B veya Start C kombinasyonunu kullanmaktadır, ki bu da ikili bir başlangıç karakterine karşılık gelmektedir. Kod dizisi 48 karaktere kadar uzayabilir ve örneğin ürün numarası, üretim tarihi, ağırlık, ürün varyasyonu, seri numarası, alıcının posta kodu vb. birçok bilgiyi içerebilir. Mümkün olan her veri içeriğinin önüne bir veri tanımlayıcı (2 veya 4 basamaklı bir sayı) konmaktadır. Münferit veri içerikleri sabit (örn. EAN numaraları) veya değişken (örn. seri numaralar) uzunluklara sahip olabilmektedir. Değişken uzunluğa sahip her veri içeriğinin önüne -> ayırıcı bir karakter - konmalıdır. Her bir veri içeriği, kendi -> kontrol basamağını içerebilir (örn. EAN numarası), bu kontrol basamağı, -> bilgi karakterinin bir parçasıdır.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4