text.skipToContent text.skipToNavigation

Daisy Chain:

Dokuz adete kadar okuyucunun sahip oldukları RS-232 arabirimi üzerinden birbirine bağlandığı bir çalışma modu. Bu ağ, bir adet Master (birincil) ve sekiz adete kadar Slave (ikincil) okuyucudan oluşmaktadır. Master okuyucu, Slave (ikincil) okuyucularının okuma işlemini seri bir -> tetikleme sinyali ile kontrol etmektedir. Seri olarak bağlı başka bir Slave'den sonra gelen Slave, kendisinden bir önceki tüm verileri almaktadır. Bu ikincil okuyucu, söz konusu bu verileri ve kendi okuduğu verileri sıradaki diğer ikincil okuyucuya iletmektedir. Son sıradaki Slave (ikincil) okuyucu, okunan tüm verileri Master okuyucuya iletmektedir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4