text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN EN 1672-2:

"Gıda maddesi makineleri - Tasarımla ilgili genel kurallar - Bölüm 2: Hijyen gereksinimleri" konusuna yönelik Alman standardı. Bu standardın amacı, AT Makine Yönetmeliği'nin önemli ve genel olarak geçerli emniyet ve sağlık ile ilgili gerekliliklerini, bu temel gerekliliklere uygunluğu belgelendirmeyi kolaylaştırmak için gıda maddesi makineleri ile ilgili gereklilikler ile tamamlamaktır. Bu standartta, -> EHEDG Yönetmeliği (Guidelines) temel alınmıştır.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4