text.skipToContent text.skipToNavigation

Barkod:

Objelerin otomatik bir şekilde, bilgisayar destekli olarak tanımlanabilmesini sağlayan, ikili yapıya sahip bir sembol dili. Temel olarak, çeşitli genişlikte, koyulukta çizgilerden ve açık tonda -> boşluklardan oluşan bir dizinin adı. Bu dizi, -> nümerik veya -> alfamünerik verilerden oluşan bir kod (şifreleme) oluşturmaktadır. Çizgiler ve -> boşluklar, biribirine göre paralel bir yerleşim düzenine sahiptir ve değerlendirme işleminde belirli bir -> nümerik veya -> alfamümerik karakter dizisi şeklinde çözümlenmektedir. Günümüzde ise, örneğin buna uygun ara boşluklara veya noktalara sahip siyah kare, dörtgen gibi çok sayıda kod sembolleri bulunmaktadır. Kodlar temel olarak 1D ve 2D kodlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu kodlar, her zaman optoelektronik olarak algılanmaktadır. -> Okuyucu. Koyu renkli (siyah) sembollerin ve açık renkli (beyaz) sembollerin birbirinden farklı yansımaları nedeniyle, -> okuyucunun alıcısında, kod etiketindeki koyu renkli sembollerin ve açık renkli -> boşlukların sırasına karşılık gelen ve -> impuls katarı adı verilen akım impulsları oluşmaktadır. Elektronik değerlendirme (kod çözme) işlemi, bu impuls dizisini, kendi başlarına ilgili ürünün veya tanımlama objesinin kod adları olan ilgili -> nümerik veya -> alfanümerik karakterlere çevirmektedir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4