text.skipToContent text.skipToNavigation

Auto Floating Blanking:

Bu çalışma modu, nesnelerin sürekli olarak koruma alanının içinde hareket edip dışına da çıktığı (örn. kızak taşıyıcıları, kaldırma çatalları) ve böylece güvenlik ışık perdesinin belirli ışınlarını tanımlı biçimde kestiği uygulamalar için gereklidir. Çıkışı, yalnızca güvenlik ışık perdesinin diğer tüm konumlarında, koruma alanına yapılan bir müdahale anahtarlar ve tehlikeye yol açan hareketi durdurur. -> Floating Blanking'den farklı olarak, doğru işlev için yalnızca nesnenin geometrisi değil, fakat koruma alanı içerisine nesnenin girişi de önem taşır. Bir nesnenin koruma alanının içinde kalabileceği süre sınırlıdır.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4