text.skipToContent text.skipToNavigation

Kod 128:

Karakter kombinasyonlarına gerek olmadan tüm ASCII karakter dizisini gösterebilen bir üniversal, alfanumerik barkodun adın. Üç tip karakter dizisi vardır: Kod A, Kod B ve Kod C. Bu karakter dizilerinin karışık olarak kullanılması da mümkündür. Bu üç farklı karakter dizisi arasında geçiş yapmak için özel kodlar bulunmaktadır. Kod 128'in her bir karakteri, her biri üç çizgi ve üç -> boşluğa ayrılmış olan toplam on bir modülden oluşmaktadır. Çizgiler daima tam sayılardan oluşan adetlerde (tam eşdeğerlilik) bulunurken, boşluklar daima tam olmayan modül sayılarından oluşur.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4