text.skipToContent text.skipToNavigation

EHEDG:

European Hygienic Engineering & Design Group. EHEDG, gıda sanayinde kullanılan tesislerin tasarlanmasında ve yapımında dikkate alınması gereken tasarım-yapım yönetmelikleri oluşturmaktadır. EHEDG, 1989 yılında kurulmuştur ve bağımsız bir kuruluştur. EHEDG'nin oluşturduğu yönetmelikler, CEN (Avrupa Standartlar Komitesi) için bir temel vazifesi görmektedir. Bu yönetmelikler, örn. DIN EN 1672-2 sayılı standartta olduğu gibi, standartların doğrudan içerisinde yer almaktadır. EHEDG, uluslararası piyasalarda da tanınmak üzere hızla yol almaktadır. ABD'de, -> NSF ve -> 3-A ile işbirliği içerisindedir. Buradaki amaç, standartları ve direktifleri uluslararası düzeyde harmonize etmektir. EHEDG, örn. boru hatları gibi kapalı proseslerdeki tesislerin ve donanım bileşenlerinin tasarımını ve temizlenebilirliğini değerlendirmektedir. Bu bağlamda; kurulum, temizlik ve bakım gibi hususlar dikkate alınmaktadır. Açık proseslerdeki (örn. konveyör bandı) kullanılan sensörler için kontrol ve sertifika faaliyetleri yürütülmemektedir (http://www.ehedg.org).
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4