text.skipToContent text.skipToNavigation

Datamatriks koduECC 200:

Datamatriks kodunun, bir hata düzeltmesi yapılabilmesi için ilave bilgiler içeren özel bir türü. Bu sayede, kod deseni zarar görmüş olsa dahi, datamatriks kodu çözümlenebilmektedir.
Ürün karşılaştırması