text.skipToContent text.skipToNavigation

Datamatriks kodu:

2D kodunun özel bir türü: Bir noktalar ve çizgiler topluluğudur. Bu kod, sadece özel 2D kod okuyucular ile okunabilir. Matriks kodunun en büyük avantajı, normal bir çizgi koda göre ön beş kat daha fazla bir -> bilgi yoğunluğuna sahip olmasıdır. Örnek: Datamatriks kodu, tüm yönlerden okunabilmektedir ve çok sayıda farklı karakterin ve yazı tipinin gösterilebilmesine olanak tanımaktadır. Datamatriks kodu, yatay ve dikey bir sınırlama çizgisine (oryantasyon çizgileri) sahiptir. Boyuta bağlı olarak 2334 ASCII karakteri (yedi bit), 1558 ilave ASCII karakteri (sekiz bit) veya 3116 rakam kodlanabilmektedir. En emniyetli versiyonda (ECC 200), koddaki bozulma oranı % 25'in altındaysa, tüm karakterler tekrar oluşturulabilmektedir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4