text.skipToContent text.skipToNavigation

Aşırı yük basıncı:

Basınç dönüştürücüsünün mekanik olarak tasarlandığı ve temin edilen ölçüm özelliklerinin ölçüm aralığına geri dönüldüğünde değişmeden kalmaları için basınç dönüştürücüsüne uygulanabilen azami basınçtır. Basınç, ölçüm aralığı ve aşırı yük basıncı arasında olduğunda, basınç sinyali ve çıkış sinyali arasında belirgin bir ilişki olmaz. Bu bilgi, azami olarak izin verilen sıvı sıcaklığı için geçerlidir.
Ürün karşılaştırması