text.skipToContent text.skipToNavigation

ShapeDrive G4 型 MLAS 3D 传感器

MLAS 系列 ShapeDrive G4 型 3D 传感器适合测量小的体积,以其极高的精度而令人信服。该型号的传感器分辨率为 5 或 12 MP。因此,即使极小的结构也能精确地分辨。高品质的光学系统可以确保对比度高的照明和条纹投影。

MLAS 3D 传感器产品选择器

已找到 16 种产品
排序依据
  • 1(current)
  • 2
排序依据
  • 1(current)
  • 2

3D 传感器 MLAS 下载

ShapeDrive G4 型 3D 传感器产品宣传页
ShapeDrive G4 型 3D 传感器产品宣传页 (3 MB)

本文档概述了 ShapeDrive G4 型 3D 传感器。

显示比较产品