Yenilik yenilikle buluştuğunda –

Küresel ısınmaya karşı güçlü teknolojiler

Yenilikçi geleceğe yönelik teknolojilere duyduğumuz tutkudan dolayı 2020 yılının başından bu yana, İsviçre'li genç yenilikçi bir şirket olan Climeworks'u destekliyoruz. Bu şirket, zararlı CO2'yi ortam havasından alan ve karbon veya karbonik asit gibi iklim açısından nötr maddelere dönüştüren, kapsülleyen ve hatta kullanılabilir hale getiren bir teknoloji geliştirdi.


Yarının dünyasını korumak

wenglor ürün kalitesi aynı zamanda üretim sürecinin tür ve biçimini, enerji tüketimini ve kaynak kullanımını da kapsar. Çevre bilincine sahip bir aile şirketi olarak umudumuzu, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ve çevreyi koruyan malzemelerle ekolojiyi ve ekonomiyi gelecek kuşaklar için uyumlu hale getirmeye bağlıyoruz - wenglor yeşil ile yaşıyor ve çalışıyor. weGreen.

Enerjileri akıllı kullanmak

Bodensee'de Tettnang'da bulunan firma merkezi 2007'den bu yana tüm yıl boyunca bir toprak ısıtma sistemiyle ısıtılıp soğutulmaktadır. Bu alternatif enerji kaynağına ek olarak 2013 sonbaharından beri toplam olarak 600 üzerinde güneş paneli, yeni depo ve satış binalarının çatılarında ek emisyon tasarrufu sağlamaktadır. Tüm elektrik gereksiniminin dörtte biri kadar böylelikle rejeneratif enerji kaynakları üzerinden elde edilir. Yeni binalara tüm yatırımlarda veya mevcut binaların korunmasında wenglor enerji kazanımının alternatif olanaklarını gerçekleştiriyor - insan ve doğa için.

Smart Engineering

Yeni ürünlerin geliştirilmesi uğraşında hem yenilikçi işlevler, yüksek kalite talepleri veya otomasyon piyasası için ekonomik avantajlar, hem de yeni ürünlerin çevreyi koruyan tasarımı ön plana çıkmaktadır. Geri dönüştürülebilir ve çevreye uyumlu malzemelerin hedefli biçimde seçiminin yanı sıra, modüler ürünlerin geliştirilmesi de bu strateji içerisinde yer alır. Böylece var olan ürünler kaynakların korunacağı şekilde müşteride kurulup, bakımları yapılır veya değiştirilebilir ve modüler yapıları sayesinde muazzam bir tip indirgemesi elde edilebilir. Örneğin görüntü işleme sistemleri için Teach+ ayar yazılımı gibi özel ürün nitelikleri veya reflektif sensörlere yönelik EcoMode, kalıcı geliştirme çalışmasının diğer önlemleridir.

Kalıcı çalışmak ve yaşamak

Aile şirketi olarak kalıcı ekonomik faaliyetleri ve doğamız ile özenli kullanımı şirketin tüm düzeylerinde talep etmeyi ve desteklemeyi bir görev biliyoruz. Bu iş çalışanlarımızdan başlar. Nasıl ki, herkesin ekonomik yönelimi, yenilikçi ailenin ilkelerinden biri ise, çevrenin bilincinde olan düşünme ve eylemde bulunma da bu ilkelerin arasında yer alır. En modern iletişim standartları üzerinden, örneğin bunlar olmadığında gerekli olabilecek seyahatlardan ortaya çıkan emisyonlardan tasarrufta bulunuyoruz. Bu aynı anda ekonomik ve çevreyi koruyucudur. Bunu weGreen temsil ediyor.