Making Industries Smarter

Optoelektronik sensörlerin yeni nesli


P
hotoelectronic Next Generation (Yeni Nesil Fotoelektronik)...

...., akıllı optoelektronik sensörler için yeni bir dönem anlamına gelir. Otomasyon sistemli endüstrilerdeki birlikte düşünen, ağ bağlantılı ve öğrenen duyu organları, gelecekteki üretim ekonomisinin merkezi bileşenidir. Sensör çözümlerine yönelik akıllı ve güçlü wenglor ürün portföyü, akıllı Endüstri 4.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için gerekli en iyi önkoşulları sunar.