text.skipToContent text.skipToNavigation

Sürat modu

Sürat modu, en kısa -->tepki süresini veya en yüksek -->anahtarlama frekansını sağlayan bir sensör ayarıdır.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4