text.skipToContent text.skipToNavigation

Montaj B1:

Yenilikçi weproTec teknolojisi sayesinde, iki indüktif sensörün birbirine çok yakın olarak B1 bölgesinde yan yana monte edilmesi mümkün olmaktadır. Bu bölgede sensörler arasında karşılıklı bir etki söz konusu değildir. Kullanım koşulları B1 ve B mesafe bölgeleri sensörün dış kenarı ile ilgilidir (bkz. birinci resim). Sensörler yalnızca B1 ve B bölgelerinde işletilmelidir. Belirtilen mesafeler havaya montaj için geçerlidir. Eğer sensörler sönümleyici bir malzemeye (örn. çelik) monte edilirse, değerler iyileşir. Kesin mesafenin uygulamada test edilmesi gerekir.
Olası montaj senaryoları:
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4