text.skipToContent text.skipToNavigation

Kontak bloğu:

Montaj için bir Acil Durdurma şalteri bir aktüatörden ve bir kontak bloğundan oluşur. Buradaki kontak bloğu anahtarlama elemanlarını ve kontak bloğu bağlantısının denetimini içerir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4