text.skipToContent text.skipToNavigation

Kod alanı:

Bir barkodun, buna ait tüm bileşenleri ile birlikte ihtiyaç duyduğu alan. Esas barkodun barkod alanında genel olarak şunlar yer almaktadır: -> Başlangıç ve -> bitiş karakteri, hemen önündeki ve arkasındaki -> bekleme bölgeleri ve aynı şekilde -> açık metin satırı.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4