text.skipToContent text.skipToNavigation

Kılavuz çubuk:

(Guard Bar). EAN veya UPC kodunun, kodun başında, ortasında (-> ayırıcı çizgi) ve sonunda bulunan uzun çizgiler. -> EAN kodunun zorunlu olarak alt kısmında yer alan -> açık metin satırının ortasına kadar gelen işaret.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4