text.skipToContent text.skipToNavigation

Güvenlik şalteri:

Güvenlik şalterleri pozisyonu ayıran koruyucu tertibatları denetler (örn. kapılar, başlıklar, kapaklar). Koruyucu tertibat açılırken güvenlik çıkışları anahtarlanır. Emniyet kilidinin aksine, koruyucu tertibatın açılması her zaman mümkündür.
Ürün karşılaştırması