text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerçek cisim:

Farklı dalga boylarında farklı bir -> emisyon derecesine sahip ve bir -> siyah cisme oranla daha düşük bir kızılötesi ışıma gösteren objeler gerçek cisim olarak adlandırılmaktadır. Emisyon derecesi ε (dalga uzunluğu l) < 1.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4