text.skipToContent text.skipToNavigation

Alfanümerik kod:

Ürünler ve bunların özelliklerine yönelik kodlar içeren; rakamlardan, harflerden, özel karakterlerden ve noktalama işaretlerinden oluşan bir dizi. Rakam, harf vb. dizilerin anlamı belirlenmektedir. Bu kod, belirli barkodlar aracılığıyla şifrelenebilmektedir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4