text.skipToContent text.skipToNavigation
Smart Camera’lar için uniVision

Smart Camera’lar için uniVision

uniVision yazılımı, görüntü işleme görevlerinin kolay ve sezgisel şekilde çözülmesine olanak sağlar. Yeni başlayanlar, birçok ön tanımlı standart proje (şablonlar) sayesinde bireysel çözümünü bulur, karmaşık uygulamalarda uzmanlar modüler yapıdan ve ayrıntılı ayar seçeneklerinden yararlanır.
UniVision_Release_2-4.png

uniVision yazılımı sürümü 2.4.0

 • Görselleştirmenin genişletilmesi: Görüntüde yeni katmanlar ve statik görüntüler
 • Kontrol örnekleri, uniVision ürünlerinin kontrol sistemlerine hızlı ve kolay entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır
UniVision_Release_2.3.png

uniVision yazılımı sürümü 2.3.0

 • Kumandaya esnek, kolay ve hızlı entegrasyon için Smart Camera’larda EtherNet/IP™ arayüzü
 • Sonuçların doğrudan resimde ya da profilde esnek gösterimiyle web tabanlı görselleştirme
UniVision_Release_2.2.png

uniVision yazılımı sürümü 2.2.0

 • Kumandaya esnek, kolay ve hızlı entegrasyon için Smart Camera’larda PROFINET arayüzü
 • İyi ve kötü görüntüleri dokümantasyon için istendiği gibi kaydetme
 • Web tabanlı görselleştirme, sonuçların esnek gösterimi ile doğrudan görüntüde
 • Proses denetimi için iyi ve kötü parçaların esnek sayımı
UniVision_Release_2-1_weQube.png

uniVision yazılımı sürümü 2.1.0

 • Sonuçların özel olarak tasarlanabilen görselleştirilmesi
 • Entegre web sunucusu sayesinde görselleştirmenin platformdan bağımsız olarak gösterimi
 • Esnek sonuç hesaplaması için yeni yazılım modülü tablo hesaplaması
Burada Smart Camera’larımız hakkında kapsamlı genel bakış edinebilirsiniz.

Önemli karşıdan yüklemelere genel bakış

Yazılım/Aygıt yazılımı
Software_uniVision_2.4.0.exe (149 MB)
Yazılım/Aygıt yazılımı

UniVision yazılımı (Sürüm 2.4.0) sayesinde kontrol ünitesi, Smart Camera weQube ve akıllı 2D/3D profil sensörleri weCat3D kurulabilir.
Windows® 10 hakkında önemli bilgiler: Bu sistem 2004 sürümüne kadar desteklenir.

weQube 2.4.0 yerleşik yazılım
weQube 2.4.0 yerleşik yazılım (38 MB)

uniVision Assistant: Yeni başlayanlar ve uzmanlar için akıllı görüntü işleme!

uniVision yazılımı, görüntü işleme uygulamalarının kolay ve sezgisel şekilde çözülmesine olanak sağlar. Entegre uniVision Assistant, Smart Camera’yı ayarlarken kullanıcıya adım adım eşlik eder. Ayrıntılı metin bilgileri, yeni başlayanlara sonraki işlem seçeneklerini ayrıntılı şekilde açıklar. Standart uygulamalar için yazılımda ek şablonlar, yani ön tanımlı projeler bulunmaktadır.
Modüler yapıdaki yazılım, karmaşık uygulama seçeneklerinde uzmanlar için mümkün olan en yüksek esnekliği sunar. Bu sayede, yeni başlayanlardan uzmanlara kadar her kullanıcıya hızlı şekilde kapsamlı uniVision performans yelpazesi sunulur.
Drehteller_Farberkennung.jpg

Şablonlar

Standart uygulamalar için yazılımda ek şablonlar, yani ön tanımlı projeler bulunmaktadır.

Eğitimler

Yazılım hakkında genel bir görüş edinmek ve kullanımını öğrenmek isterseniz weQube eğitimlerine bakın.
Bu eğitim oturumu, uniVision yazılımının temel esaslarını gösterir.
Bu eğitim, görüntü kalitesini filtrelerle nasıl iyileştireceğinizi ve belirli nitelikleri nasıl vurgulayacağınızı veya gizleyeceğinizi gösterir.
Bu eğitim, pozisyonundan ve dönme konumundan bağımsız şekilde bir objeyi nasıl bulacağınızı gösterir.
Bu eğitim, piksel sayma uygulaması için bir siyah-beyaz görüntüyü nasıl oluşturacağınızı gösterir.
Bu eğitim, objeleri nasıl sayacağınızı ve sınıflandıracağınızı gösterir.
Bu eğitim, bir referans görüntüye göre sapmaları nasıl belirleyeceğinizi gösterir.
Bu eğitim, karakterleri ve sembolleri nasıl belirleyeceğinizi gösterir.
Bu eğitim, istatistiksel değerlerin (örn. trend, ortalama değer, standart sapma) nasıl belirleneceğini gösterir.
Bu eğitim oturumu, weQube’ün çeşitli ekran modlarını gösterir.
Bu eğitim, hatalı görüntüleri ve değerleri bir FTP sunucusu üzerine nasıl kaydedeceğinizi gösterir.
Bu eğitim oturumu, sonuçları UDP veya TCP arayüzleri üzerinden nasıl yayınlayacağınızı gösterir.
Bu eğitim oturumu, weQube’lerin bir Profinet kontrolöre nasıl entegre edileceğini gösterir. Parametrelendirme için weQube yazılımı gereklidir.
Bu eğitim oturumu, LIMA komutları ile iletişim olanaklarını gösterir.
Bu eğitim, weQube yazılımını nasıl güncelleştireceğinizi gösterir.
Bu eğitim, karmaşık hesaplamaları kolay anlaşılır şekilde Spreadsheet modülünde nasıl yapacağınızı gösterir.

Yazılım modülleri

Burada, mevcut tüm weQube yazılım modülleri ve bu modüllerin weQubeVision Standard, numune karşılaştırması dahil weQubeVision Standard, weQubeDecode, weQubeOCR ve weQube – Smart Camera yazılım paketlerimize atamasına yönelik ayrıntılı bir genel bakış bulabilirsiniz.

Lisans yükseltme

Modüler olarak tasarlanmış uniVision yazılımı, aşağıdaki lisans yükseltme paketleriyle her zaman geliştirilebilir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4