text.skipToContent text.skipToNavigation

Açık metin:

-> Barkod karakterlerinin diziliş sırasına karşılık gelen numerik veya alfanumerik karakter dizisini ifade etmektedir. Koda bağlı olarak bu sadece -> bilgi karakterlerini veya ayrıca -> kontrol basamağını (basamaklarını) içermektedir.
Ürün karşılaştırması
3/4
4/4
5/4
6/4