text.skipToContent text.skipToNavigation
Protection des données_En-tête

Pogoji sodelovanja

Na tej strani najdete pogoje sodelovanja za tekmovanje wenglor.


Sodelovanje na natečaju, ki ga organizira družba wenglor sensoric GmbH, wenglor Straße 3, 88069 Tettnang, Nemčija, v nadaljevanju organizator, je brezplačno in ga urejajo izključno ti pogoji sodelovanja. Ti pogoji sodelovanja veljajo za vse natečaje, ki jih organizira družba wenglor sensoric GmbH na spletni strani wenglor.com. Veljajo tudi splošni pogoji organizatorja. V primeru nasprotujočih si pogojev imajo prednost ti pogoji sodelovanja.

Upravičeni udeleženci

Sodelujejo lahko fizične osebe (m/ž/d), ki so dopolnile 18 let. Sodelovanje ni omejeno na stranke organizatorja in ni pogojeno z nakupom blaga ali storitev. Zaposleni pri organizatorju in njegovih povezanih družbah ter njihovi družinski člani, pa tudi zaposleni pri morebitnih sponzorjih/sodelujočih partnerjih natečaja in njihovi sorodniki ne morejo sodelovati v natečaju. Poleg tega si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji izključi osebe iz sodelovanja, če obstajajo utemeljeni razlogi, na primer

  1. v primeru manipulacij v zvezi z organizacijo natečaja
  2. v primeru kršitev teh pogojev sodelovanja
  3. v primeru neresničnih ali zavajajočih izjav v zvezi z udeležbo na natečaju.

Sodelovanje

Sodelovanje na natečaju je brezplačno in poteka z oddajo v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca. Z oddajo prijavnega obrazca se udeleženec strinja s temi pogoji sodelovanja. Udeležba je mogoča le do datuma zaključka natečaja. Prijave, prejete po zaključku roka, ne bodo upoštevane pri žrebanju. Pozna udeležba zaradi tehničnih težav, za katere organizator ni odgovoren, je izključena. V nagradni igri bo sodeloval le en prijavljeni izdelek na udeleženca. Prepovedana je uporaba več e-poštnih naslovov, da bi povečali možnosti za zmago.

Zmaga, obvestilo in prenos nagrade

Zmagovalci bodo določeni po izteku roka za prijavo v okviru naključnega žrebanja med vsemi udeleženci. Če je natečaj povezan z nalogo (npr. odgovarjanje na nagradno vprašanje), bodo v nagradnem žrebanju sodelovali le tisti udeleženci, ki bodo pravilno opravili nalogo. Nagrade zagotovi organizator. Prevzem nagrade ni obvezen. Če se nagrada vrne podjetju wenglor, se zahtevek za nagrado izgubi brez odškodnine. V takšnih primerih lahko organizator nagrado ponovno izžreba.

Nagrada bo izročena samo zmagovalcu. Nagrade ni mogoče zamenjati, prevzeti sam, dodeliti nagrade (vključno s posameznimi sestavnimi deli ali nadomestno nagrado) ali izplačati nagrade v gotovini. Nagrade v naravi bodo nagrajencu poslane po pošti na njegov domači naslov; stroške pošiljanja krije organizator. Zmagovalec je odgovoren za plačilo morebitnih davkov na nagrado.

Odpoved natečaja

Organizator si izrecno pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila prekine ali zaključi natečaj in spremeni te pogoje sodelovanja, če zaradi tehničnih ali pravnih razlogov ni več mogoče zagotoviti pravilne izvedbe natečaja.
Varstvo podatkov
Za sodelovanje v natečaju je treba posredovati osebne podatke. Udeleženec zagotavlja, da so njegovi osebni podatki, zlasti ime, priimek in elektronski naslov, resnični in pravilni. Podatki bodo uporabljeni le v povezavi z natečajem in le s privolitvijo udeleženca.

Dodatna pravila o ravnanju z osebnimi podatki so na voljo v politiki zasebnosti organizatorja na spletni strani https://www.wenglor.com/s/Datenschutz.

Odgovornost

Organizator ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi napak, zamud ali prekinitev prenosa, okvar tehničnih sistemov in storitev, nepravilne vsebine, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali na kakršen koli drug način med sodelovanjem v natečaju, razen če je to škodo namerno ali iz hude malomarnosti povzročil organizator (njegovi organi, zaposleni ali pooblaščenci). Zgornja omejitev odgovornosti ne velja v primeru poškodb življenja, telesa ali zdravja ali v primeru goljufivo prikritih napak. Če je odgovornost družbe wenglor izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost zastopnikov in pooblaščencev družbe wenglor.

Comparaison des produits